Kaevun, ei töllerda tule all!

FOTO: Mehis Born

Otsese vaenlaseohu korral või vaenlase tule all rühmitudes tuleb võimalikult kiiresti leida kaitse käsitulirelvade tule eest. Selleks peab rajama lamades laskepesa. Selle rajamine pole niisama labidaga augu viskamine – sestap kordame „Sõduriõpiku“ abil üle korraliku laskepesa rajamise põhitõed.

FOTO: Mehis Born

Niisiis, tule alla sattudes kuhjake üksteist kattes enda ette pinnast, mille kaevate lamamiskohast. Eesmärk on varjuda ja tekitada enda ette kaitsevall. Vaenlase tule raugedes tuleb esimesel võimalusel ehitada korralik sõduri laskepesa.

Laskepesa kaevamist peab varjama vastase maa- ja õhuvaatluse eest. Selleks tuleb varuda kiired maskeerimisvahendid, näiteks tihedad oksad, moondamisvõrk.

Kui on aega, võib vastasepoolsele küljele ehitada ajutise varjeseina, mis ei tohi erineda ümbritsevast loodusest.

Kogu moondamiseks vajaminev materjal tuleb tuua oma positsioonide tagant. Mitte eest ega kõrvalt! Kaevumise ajal tuleb moondada kõik tööde jäljed. Eriti suurt tähelepanu peab pöörama värskelt kaevatud pinnasele, laskepesa süvendile ja vallide kontuuridele.

LASKEPESA KAEVAMINE

1. etapp. Märgistada laskepesa piirjooned ning eemaldada maakamar laskepesa süvendist ja vallide alalt (alates 5 m²).

2. etapp. Lõigata ja eemaldada maakamar ning asetada see kaeviku taha telkmantlile – mitmekihiliselt ja nii, et murukihid on vastakuti.

3. etapp. Kaevata laskepesa. Kaeviku kaitsevallid algavad süvendi servast 20 cm kauguselt. Esmalt peab rajama eesmised vallid. Vallide kogupaksuseks on 2–2,5 m. Vallid peavad kaitsma ja varjama laskuri täielikult.

Seejärel tuleb rajada tagumine vall, mis varjab kiivri kontuuri. Kaeviku vallidesse matta kive, palke jms, et suurendada vallide vastupidavust.

4. etapp. Ühes eesmiste vallidega tuleb rajada laskeplatvorm. Laskeplatvormi nõuded: laskeasendis oleva laskuri mõlemad küünarnukid peavad saama korralikult laskeplatvormile toetuda. Laskeplatvormi sügavust saab kindlaks määrata tööde edenedes, aeg-ajalt laskeasendit sisse võttes.

5. etapp. Laskeplatvormi ette tuleb asetada relva toeks ja kuulide kaitseks vähemalt 20sentimeetrise läbimõõduga tugipuu või liivakott. Relvatugi rajada enne eesmisi valle. Relvatugi kaevata 50 protsendi ulatuses maa sisse.

6. etapp. Valle täiendada kuni valmimiseni. Valmis vallid moondada eelnevalt eemaldatud maakamaraga. Esmalt moondatakse vastasepoolne külg.

7. etapp. Viimistlus, moondamise täiendamine.

Sõduri tulepositsioon peab vastama järgmistele nõuetele:

• lai laskesektor,

• kindel tugi relvale,

• varjatud maa- ja õhuvaatluse eest,

• kaitstud käsitulirelvade tule eest,

• varjatud liikumistee positsioonile.

Tagasi üles