Alkeemikud, puhastajad ja teised ehk kahe kunstniku dialoog sisehoovis

Kristi Kongi ja Kasper Bosmans

FOTO: Allikas: Kumu Instagram

EV100 kunstiprogrammi järjekordne vaatamisväärsus on valmis: 10. maist on Kumu kunstimuuseumi hoovis näha Kristi Kongi ja Kasper Bosmansi koostöönäitus, mis viib külastaja muinasjutulisse keskkonda seiklema.

Kongi ja Bosmansi koostöös valminud näitus "Alkeemikud, kunstnikud, puhastajad ja teised" viib külastaja muinasjutulisse keskkonda, kus värvilises kõverpeeglis terenduvad kummalised objektid pakuvad varasemast erinevat käsitlust muuseumis peituvatest objektidest.

Projekt arenes välja Kongi huvist Kumu kui omanäolise arhitektuurse ja museaalse keskkonna vastu.

Keskendudes alkeemiale kui eelteaduslikule praktikale, mis ometi teaduse arengule oluliselt kaasa aitas, vaatavad kunstnikud sama märksõna abil muuseumi keskkonnas leiduvaid objekte. Muuseum loob oma tegevuse käigus hierarhilise süsteemi, kus kunstiteosed ja nende eksponeerimist ja säilitamist võimaldavad esemed on erinevates rollides. Mõjutades laiemat kultuuripilti, loob kõnealune praktika selge arusaama sellest, mida ja mis alustel me väärtustame ja esile tõstame.

Töötades kohaspetsiifiliselt, loovad kunstnikud Kumu hoovi uued, tervikliku installatiivse keskkonna moodustavad teosed. Fokusseerides kunstiteose tugistruktuuridele, kunstiajaloo poolt varju jäänud ja fragmentaarse iseloomuga materjalile, sünteesivad kunstnikud neist alkeemiku visadusega välja väärtuslikku materjali ehk uusi teoseid.

Olulisel kohal on korjed muuseumi kogust ja filiaalides eksponeeritud teostelt – kui Kristi Kongi on keskendunud peamiselt Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogus leiduvatele irdobjektidele, siis Kasper Bosmans lähtub Niguliste muuseumi Rode altari naispühakute atribuutidest, tuues nii hiliskeskaegsed kriidijoonistused kui olulised vahendid teosega ümberkäimisel omas ajas tänasesse päeva. 

FOTO: Allikas: Kumu Instagram

Kristi Kongi (s 1985) on eesti maalikunstnik, kes keskendub oma töödes värvile, valgusele ja ruumile, teostades maale sageli installatiivselt või kohaspetsiifiliselt. Kongi töödele on iseloomulik erk, sageli spektrivärvidel baseeruv koloriit. Kongi on osalenud mitmetel kuraatori- ja soolonäitustel. 2017. aastal pälvis Kongi Konrad Mägi medali

Kasper Bosmans (s 1990) on belgia maalikunstnik, kes järjepidevalt töötab välja talle omast sümbolistlikku pildikeelt, kus võrdne roll on nii kujundil kui ka värvil. Bosmansil on osalenud arvukatel grupinäitustel, tema viimased isikunäitused on toimunud muuhulgas sellistes mainekates institutsioonides nagu Witte de With Rotterdamis ja de Hallen Haarlemis.

"Alkeemikud, kunstnikud, puhastajad ja teised"

  • Näitusel eksponeeritud kunstnikud: Herman Halliste, Aime Jürjo, Enn Roos, August Weizenberg
  • Näitus on avatud kuni 16. septembrini 2018
  • Kuraator: Kati Ilves
  • Graafiline kujundaja: Ronald Pihlapson
  • Toetajad: EV100, Eesti Kultuurkapital, Liviko
  • Täname: Ahti Lill, Juta Kivimäe, Merike Kurisoo, Tarmo Saaret
Tagasi üles