Tallinna seltsid vaidlustasid hipodroomi ala detailplaneeringu kohtus

Tallinna hipodroom.

FOTO: Artur Sadovski

MTÜ Telliskivi Selts, MTÜ Pelgulinna Selts ja Eesti Hobumajanduse Edendamise MTÜ esitasid Tallinna halduskohtule kaebuse hipodroomi maa-ala ehk Paldiski mnt 50 kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsuse kohta, taotledes otsuse õigusvastasuse tuvastamist ja täies ulatuses kehtetuks tunnistamist.


Seltside arvates ei ole nimetatud otsus õiguspärane, sest selle menetlemisel on alates protsessi algusest tehtud põhimõttelisi kaalutlusvigu ning kehtiva üldplaneeringu muutmine ei ole asjakohaselt põhjendatud.

MTÜ-d vaidlustasid planeeringu populaarkaebusena avalike huvide kaitseks. Kaebuse esitajad käsitlevad avaliku huvina mitmekesise ja kvaliteetse linnaruumi tagamist ning sportimis- ja puhkamisvõimalusi pakkuvate alade kaitsmist. Seltsid peavad oluliseks linna üldist jätkusuutlikku arengut ning avalikkuse sisukat osalemist ruumilises planeerimises.

Kaebuse esitajad märgivad, et kohtusse pöördumine ei tulene viimasel nädalal meedias kõlapinda leidnud pistiseskandaalist. Kaebus oli valminud juba varem ning see oleks esitatud tähtaegselt halduskohtusse, sõltumata uutest ilmnenud asjaoludest. tulevikus.

Kohtukaebus sisaldab rohkelt argumente esitatud väidete kinnituseks ning on valminud mitme erineva valdkonna spetsialistide vabatahtlikus ühiskondlikus koostöös.
 

Tagasi üles