Uurimus: üle 90 protsendi Eesti noortest tegeleb internetipiraatlusega

jaga E-post prindi artikkel saada vihje loe ja lisa kommentaare

Piraatlus

FOTO: SCANPIX

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö kohaselt on kümnest küsitletust noorest üheksa tegelenud internetipiraatlusega.

Annika Teder küsitles oma töös «Eesti noorte hoiakud internetipiraatluse suhtes» 882 noort, kellest 803 ehk 91 protsenti ütlesid, et on teadlikult tegelenud internetipiraatlusega. Lisaks oli 27 (3 protsenti) vastajat, kes ütlesid, et on varem internetipiraatlusega tegelenud, kuid enam mitte.

Töö autori hinnangul saab nende tulemuste põhjal öelda, et internetipiraatlus on küsitletute seas üldlevinud praktika.

Lisaks selgus, et 64 protsenti neist noortest, kes piraatlusega tegelevad, arvavad, et sellest on kujunenud nende jaoks harjumus. See aga tähendab, et piraatlusega tegeletakse järjepidevalt ning tegemist on käitumismustriga, mille murdmine on küllaltki raske.

Nende inimeste seas, kes väitsid, et pole internetipiraatlusega tegelenud või ei tee seda enam (kokku 79 vastajat) oli valdav enamus naised – 67 naist ja 12 meest.

Sugudevahelised erinevused ilmnesid ka piraatlusega tegelemise sageduses: naiste seas on kõige levinum piraatlusega tegelemise sagedus «kord või paar korda kuus», meeste seas aga «mitu korda nädalas».

Haridustaset, vanust ja tegevusala arvesse võttes statistiliselt olulisi erinevusi ei avaldunud. Piraatlus on samavõrd levinud nii 15- kui ka 27-aastaste noorte, kooliõpilaste kui ka tudengit ning õppurite kui ka tööinimeste seas.

Bakalaureusetöö empiiriliseks lähtematerjaliks oli 2011. aasta aprillis läbi viidud formaliseeritud küsimustik. Küsitluse levitamiseks kasutati suhtlusportaali Facebook.

Töös on «noored» ealiselt defineeritud kui vanusevahemikku 15-30 kuuluvad inimesed.

Bakalaureusetöö lõplik valim koosnes 882 inimesest, kellest 315 olid meessoost ja 567 naissoost. Kõige rohkem vastajaid oli vanusevahemikus 19-24 (414), millele järgnesid 23-26 (305), 15-18 (132) ja 27-30 (31).

Tagasi üles