Ardo Ojasalu: Vabaerakonna toetus MTÜ-le Korruptsiooniradar on olnud algusest peale avalik

Ardo Ojasalu

FOTO: Konstantin Sednev

Eile selgus, et Vabaerakond toetab 5000 euroga kuus MTÜ Korruptsiooniradarit, mille juhatuse liige on ühtlasi Erakondade Järelevalve Komisjoni juht Ardo Ojasalu. Ojasalu edastas Postimehele toetuse osas selgituse.

Ajakirjanikud ei peaks pealkirjades eksitavat infot edastama kirjutades, et mina või minu firma saab Vabaerakonnalt raha, selgitab Ojasalu ning lisab, et tegelikult on MTÜ Korruptsiooniradar asutatud kolme füüsilise isiku poolt ja ei ole Vabaerakonna juhtimise all. MTÜ-l on juhatusse ning nõuandevasse kogusse kuuluvad erinevad inimesed, sealhulgas mitmetest teistest erakondadest peale Vabaerakonna.

Ükski erakond ei oma MTÜs Korruptsiooniradar määravat mõju. See oli ka minu Korruptsiooniradaris tööle asumise tingimus, et ma ei allu ühelegi erakonnale. Ja olen vaba tegelema mistahes korruptsioonijuhtumitega ning annan aru sisulises tegevuses vaid nõuandvale kogule. Minu juhatuse liikme leping on sõlmitud Korruptsiooniradari asutajaga, erakond ei ole seda minuga sõlminud. Annan endale aru, et töötamine MTÜ-s võib iga hetk lõppeda, kui MTÜ rahastamine lõpeb.

Vabaerakonna toetus MTÜ-le Korruptsiooniradar on olnud algusest peale avalik. See sai Artur Talviku, tolleaegse Vabaerakonna juhi poolt välja öeldud meie esimesel avalikul pressikonveretsil.  Ka minu seos MTÜ-ga pole olnud mingi saladus, olen seda kõigis interviudes ja esinemistes rõhutanud.  Seega tasub küsida, miks just nüüd on vaja teemat arendada ja selle kaudu rünnata nii mind isiklikult, ERJK-d, Korruptsiooniradarit kui Vabaerakonda.

Esiteks tasub hinnata, mida ja kuidas on ERJK korda saatnud. Kas see on olnud vastavuses ühiskonna ootustega? Ja siis hinnata, kas ERJK juhtimine on olnud vajalikul tasemel. Hinnangu peavad andma sõltumatud eksperdid ja nendelt soovitan ka arvamusi küsida.

Teiseks on tähelepanuväärne, et just sel nädalal ilmus Eesti Ekspressis MTÜ Korruptsiooniradari poolt läbi viidud analüüsi kokkuvõte haiglate rahastamisest. On selge, et meditsiinis liigub palju raha ja absoluutne enamus sellest on meie – maksumaksjate raha! Suur raha põhjustab suuri pingeid ja on oluline, et maksumaksjate kontroll selle raha kasutamise efektiivsuse üle oleks eriti tõhus. Seetõttu on ka selge, et tähelepanu juhtimine sellele teemale on mõnede jaoks ebamugav. Kuid see on teema, mis vajab avalikkuse tähelepanu.

Kolmandaks on kindlasti oluline asjaolu seegi, et valimised on tulemas. On kahtlemata neid erakondi, kelle huvi on see, et ERJK ei oleks enam sedavõrd leidlik ja teravapilguline kui seni.  Eriti Keskerakond, kes ka seekord kõige valjuhäälsemalt reageerib, on korduvalt rikkunud erakonnaseadust ning nende tegevuse uurimine on võtnud ERJK tööst suure osa.  Tänagi on nii kohtumenetlustes kui ka ERJK laual hulk teemasid, mis puudutavad Keskerakonna kampaania rahastamist Tallinna vahendite abil.

Minu tegevus ERJK-s on avalik, kõik protokollid on ERJK kodulehel kättesaadavad. Palun, iga ajakirjanik kes tunneb, et see teema vajab sisulist hinnangut, kontrollige üle, kas ERJK esimees on kallutanud mõnd hääletust Vabaerkonna või SDE kasuks – ka selles on mind süüdistatud. Kas on olnud mõni hääletus, kus hääled jagunesid sedavõrd ühtlaselt, et üks hääl võis olla otsustav? See analüüs annab aluse tegelikult hinnata, kas ma olen mõne erakonna huve kaitsnud või mitte. Kahtluste vältimiseks olen valmis end alati taandama, kui päevakorda kerkib mõni Vabaerakonda puudutav teema. ERJK on loodud seaduse alusel ja igal erakonnal on õigus sinna nimetada esindaja. Kogu ERJK tegevus toimub koosolekutel üksteise järelevalve all ja pole võimalik teha otsuseid, mis ei põhine seadusel.

Oluline on veenduda, kas tegemist on tõsise etteheitega või on tegemist tüüpilise poliitilise spinniga, et vabaneda ka poliitikuid näriva korruptsiooni sisulisest uurimisest, võtab Ojasalu teema kokku.

Tagasi üles