Kohus jättis Kohila valla kaebuse Rail Balticu asjas rahuldamata

Tallinnast läbi Pärnu Lätti kulgev kiirraudtee Rail Baltic muudab märkimisväärselt meie maastikupilti.

FOTO: Rbestonia.ee

Märtsis jõudsid Tallinna halduskohtusse kaebused Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks – eelmisel reedel tegi kohus otsuse jätta Kohila valla kaebus rahuldamata, kirjutab Raplamaa Sõnumid.

Põhjendustes, miks kaebus jäeti rahuldamata, on öeldud, et suur osa kaebajate väidetest on seotud otstarbekuse küsimusega ehk kohtuliku kontrolli alt välja jäävate kaalutlustega. Kohus saab lahendada õiguslikku vaidlust, mitte teha haldusorgani eest otstarbekuse otsustusi. Samuti ei kontrolli kohus poliitiliste otsuste otstarbekust.

Kohus ei nõustunud kaebajate keskse seisukohaga, et põhjalik analüüs tulnuks teha ka selgelt sobimatutele trassialternatiividele. Seadus, ELi mõjude hindamise direktiiv ega Euroopa Kohtu praktika ei kohusta hindama ebamõistlikke alternatiive, leidis kohus.

MTÜ Avalikult Rail Balticust kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.

Kohila vallavanem Heiki Hepner sõnas, et nad ei ole veel oma seisukohta kujundanud. Tegemist on siiski mahuka materjaliga ja teema tuleb Kohilas volikogu juhtide ja maa- ning eelarvekomisjoni esimehega arutlusele neljapäeva hommikul.

Tagasi üles