Uue narkoaine käitlejad viidi kohtu alla

Teenistuskoer leidis narkoaine

FOTO: PPA

Sel sügisel jõudsid esimest korda kohtusse uue narkoaine, tsüklopropüülfentanüüli käitlejad. Pärast seda, kui politsei ja prokuratuur kahandasid oluliselt fentanüüli käibeolekut Eestis, võttis narkoturul koha üle uus aine tsüklopropüülfentanüül, mille vastu politsei on võitlusesse asunud.

Tsüklopropüülfentanüüli ja fentanüüli toime on väga sarnane, kuid tsüklopropüülfentanüüli puhul on tegemist fentanüülist 10–50 korda nõrgema ainega. Sellele vaatamata piisab imepisikesest kogusest, et vähemalt kümnele inimesele narkojoovet tekitada. Tegu on pulbriga, mida käideldakse reeglina segatud kujul.

Veel mõned aastad tagasi käideldi Harjumaal fentanüüli. Politsei ja prokuratuur on selle probleemiga aktiivselt tegelenud ning eelmise aasta lõpust on fentanüüli kogused tunduvalt langenud.

Neli kilekotti narkootilise ainega

FOTO: PPA

Kuid nii, nagu elus ikka, tekib vana aine asemele uus, teatas politsei. Esimesed kriminaalasjad, kus peeti kinni inimesed, keda on alust süüdistada uue narkoaine, tsüklopropüülfentanüüli käitlemises, jõudsid sel sügisel kohtusse ning narkootilise aine käitlejatele määrati karistus.

Kohtu alla jõudnud narkokurjategijad

Hetkel on tsüklopropüülfentanüüli käitlejad jõudnud kohtu alla neljal korral. 

Alates selle aasta kevadest sattus Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse luubi alla kaks meest ja naine, kes on väidetavalt tegelenud fentanüüli käitlemisega suures koguses. Operatiivtöö käigus saadud tõendid viitasid sellele, et Narva elanik, 32-aastane Anna Mavrenkova ja Maardu elanik, 37-aastane Aleksandr Šternfeld omandasid korduvalt selle aasta talvel ja kevadel narkootilist ainet Tallinna elanik, 39-aastase Igor Kovaljovi käest.

Hiljem leidis kinnitust fakt, et Kovaljov käitles tsüklopropüülfentanüüli.

24. aprillil peeti Kovaljov kahtlustatavana kinni Tallinnas Pae tänaval  asuva maja juures. Tema riiete taskutest leiti kaks fooliumpakendit ning üks Minigripi kilekott, mis sisaldasid kokku 40,17 grammi pulbrilist ainet.

Lisaks teostati läbiotsimine tema korteris, mille käigus andis mees vabatahtlikult välja Minigripi kilekoti, milles oli kokku 11,6 grammi pulbrilist ainet, mis sisaldas tsüklopropüülfentanüüli. Seda ainet hoidis ta külmiku sügavkülmas.

Samuti leidis uurimise käigus kinnitust fakt, et Kovaljov andis vähemalt 20 korral narkootilist ainet edasi Annale ja Aleksandrile. Seejärel pakendasid nad (Anna ja Aleksandr) tsüklopropüülfentanüüli sisaldava pulbri sobivateks müügikogusteks ning müüsid edasi.

Naine peeti kinni 8. mail Tallinna Bussijaama juures. Tema jope taskust leiti Minigripi kilekott, milles oli pulbriline aine kogumassiga 1,95 grammi, mis sisaldas tsüklopropüülfentanüüli.

Tänaseks on kaks meest ja naine kohtu poolt süüdi tunnistatud ning kannavad karistust.

Kovaljovile määras Harju maakohus karistuseks viis aastat vangistust, millest reaalselt peab ta vangis olema aasta ja kaks kuud. Ülejäänud vangistus on määratud tingimisi 5-aastase katseajaga koos kontrollnõuetega. Lisaks konfiskeeritakse talt üle 44 000 euro.

Naisele määras kohus karistuseks kolm aastat ja kuus kuud vangistust, millest kuulub kohe ärakandmisele kuus kuud vangistust. Ülejäänud vangistus on määratud tingimisi nelja-aastase katseajaga koos kontrollnõuetega.

Šternfeldile määras kohus karistuseks kolm aastat ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui ta ei pane nelja-aastase katseaja kestel toime uut kuritegu ning järgib kontrollnõudeid. Kohtuotsus on jõustunud.

Teine juhtum

Harju maakohus mõistis oktoobri lõpus 42-aastase mehe süüdi tsüklopropüülfentanüüli sisaldava pulbri ebaseaduslikus käitlemises.

Süüdistuse kohaselt omandas mees vähemalt 109,4 grammi tsüklopropüülfentanüüli sisaldavat pulbrit, mille asetas 13. märtsil edasiandmise eesmärgil Tallinnas Peterburi teel asuva tööstushoone Idakeskuse poolse seina juures paikneva plastist kanistri alla. Sealt leidsidki sündmuskoha vaatluse käigus politseiametnikud Minigripi kilekoti, milles oli narkootiline aine.

Kohus määras mehele karistuseks neli aastat ja kaheksa kuud vangistust, millest reaalselt kuulub ärakandmisele üheksa kuud. Ülejäänud vangistus on määratud tingimisi 5-aastase katseajaga koos kontrollnõuetega. Lisaks konfiskeeritakse mehelt kohtuotsuse alusel ligi 15 000 eurot.

Süüdistataval ei ole kehtivaid karistusi, ta viibib kohtu loal vahi all alates selle aasta 21. juunist.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Kolmas juhtum

Selle aasta märtsis Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse poolt alustatud kriminaalmenetlust. Selles peeti kahtlustatavana kinni 35-aastane mees, kes süüdistuse kohaselt tegeles narkootikumide käitlemisega.

Kinnipidamisel kukkus tal käest maha kaks fooliumvoldikut pulbrilise ainega ning tema läbivaatuse käigus leiti Minigripi kilekott pulbrilise ainega. Narkootilise aine ekspertiisi kohaselt sisaldavad nii fooliumvoldikud kui Minigripi kilekott (kokku oli ainet veidi rohkem kui 10 grammi) tsüklopropüülfentanüüli.

Lisaks sellele esitas prokuratuur mehele süüdistuse selles, et ta omandas tarvitamise ja edasiandmise eesmärgil vähemalt 0,44 grammi 5F-MDMB-PINACA-t sisaldavat pulbrit, mida hoidis ta enda elukohas (kokku 14 fooliumvoldikut).

Süüdistatav viibib kohtu loal vahi all alates 16. märtsist.

Novembri alguses astus mees Harju maakohtu ette. Kohus tutvus kriminaalasjas kogutud tõenditega ning tunnistas mehe narkokuritegude toimepanemises süüdi. Kohus määras mehele karistuseks neli aastat reaalset vangistust. Lisaks konfiskeeritakse mehelt kohtuotsuse alusel 1080 eurot. Kohtuotsus pole veel jõustunud.

Neljas juhtum

Neljandas juhtumis tunnistas 12. novembril Harju maakohus süüdi 36-aastase mehe ning mõistis talle liitkaristuseks kolm aastat ja kaheksa kuud vangistust.

Mees peeti kahtlustatavana kinni selle aasta 3. juulil. Meest süüdistatakse selles, et ta käitles suures koguses tsüklopropüülfentanüüli ja kokaiini ning väikeses koguses marihuaanat. Nimetatud ainetest osa hoidis ta enda valduses ning osa andis või soovis edasi anda eeluurimisel tuvastatud ja tuvastamata isikutele.

Osa eelnevalt ebaseaduslikult omandatud narkootilist ainet tsüklopropüülfentanüüli sisaldavat pulbrit andis süüdistatav 3.04.2018 kella 21.10 paiku Tallinnas Pallasti tänaval asuva maja juures ebaseaduslikult edasi. Täpsemalt andis ta edasi 2 Minigripi kilekotti, milles oli kokku 19,46 grammi pulbrilist ainet, mis sisaldas tsüklopropüülfentanüüli.

Osa eelnevalt ebaseaduslikult omandatud narkootilist ainet tsüklopropüülfentanüüli sisaldavat pulbrit peitis süüdistatav edasiandmise eesmärgil 25.05.2018 kella 13.34 paiku Tallinnas Vabaõhukooli tee  kinnistul asuvas metsatukas olevasse peidikusse. 25.05.2018 ajavahemikul 14.05 kuni 14.10 teostatud sündmuskoha vaatluse käigus võeti Tallinnas Vabaõhukooli tee  kinnistul asuvas metsatukas oleva mahalangenud puu alt mulla seest ära Minigripi kilekott, milles oli 4,89 grammi pulbrilist ainet, mis sisaldas tsüklopropüülfentanüüli.

Osa eelnevalt ebaseaduslikult omandatud narkootilist ainet tsüklopropüülfentanüüli sisaldavat pulbrit peitis mees edasiandmise eesmärgil 3.07.2018 kella 17.10 paiku Tallinnas Pärnamäe tee  kinnistul Ristiaia järve äärses võsas olevasse peidikusse. 3. juulil teostatud sündmuskoha vaatluse käigus võeti Tallinnas Pärnamäe tee kinnistul Ristiaia järve äärses võsas kuivanud lehtede ja okste alt ära neli Minigripi kilekotti, milles oli kokku 19,84 grammi pulbrilist ainet, mis sisaldas tsüklopropüülfentanüüli.

Eelnevalt ebaseaduslikult omandatud narkootilist ainet kokaiini sisaldavat pulbrit ja marihuaanat hoidis mees enda valduses, kuni ta peeti Tallinnas Ristiaia järve ja Pärnamäe tee vahelisel teel kahtlustatavana kinni ning leiti tema valdusest Minigripi kilekott. Selles oli pulbriline aine massiga 1,6 grammi, mis sisaldas 0,76 grammi puhast kokaiini ning Minigripi kilekott, milles oli marihuaana kogumassiga 2,21 grammi (THC sisaldus 19 protsenti).

Samuti süüdistatakse meest selles, et ta üritas põgeneda vahi alt, kuid politseiametnikud pidasid ta kinni.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles