Meeldetuletus: Nõmme elanikel on vaja sõlmida uus prügiveoleping

Prügivedu Nõmmel.

FOTO: Georg Kõrre

Nõmme linnaosavalitsus tuletab elanikele meelde, et on vaja sõlmida uus jäätmeveoleping, seda isegi juhul kui soovitakse sama vedajaga jätkata.

1. märtsil 2017 Nõmmel rakendunud korraldatud jäätmevedu on riigikohtu lahendi järgi kehtetu. Alates 5. novembrist kehtib vabaturu olukord, mis tähendab, et Nõmme piirkonnas võivad jäätmeid vedada ettevõtted, kel on luba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena. Kõikidel kinnistuomanikel tuleb sõlmida uus leping.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul tuleb leping sõlmida isegi siis, kui soovitakse, et jätkaks senine vedaja. «Lepingu sõlmimine on vajalik, sest see tagab teenuse toimimise ja prügikasti tühjenduse. Detsembris võivad inimesed, kes on lepingu sõlmimata jätnud, avastada end olukorrast, et konteinerit tühjendama ei tulda,» lausus linnaosavanem.

Vabaturu olukord kehtib kuni uue korraldatud jäätmeveoteenuse pakkuja leidmiseni hanke korras. Kohustus korraldatud vedu rakendada tuleneb riiklikust jäätmeseadusest. Korraldatud veo uuesti rakendumine võib aega võtta minimaalselt 6–12  kuud, see sõltub hanke õnnestumisest ning võimalikest vaidlustustest.

Vabaturu olukorras on Ragn-Sells AS ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS kinnitanud, et on valmis elanikega lepinguid sõlmima. Ekovir OÜ, Eesti Keskkonnateenused AS ja Radix Hoolduse OÜ on Nõmme linnaosa valitsusele teada andnud, et klientide vähese huvi tõttu nad Nõmme piirkonnas praegu teenust osutama ei hakka.

Seetõttu saab valida: Ragn-Sells AS (tel 606 0439, info@ragnsells.ee, www.ragnsells.ee) või Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (tel 609 6530 ja 609 6410, info@tallinnavedu.ee, www.tallinnavedu.ee). Viimane on seni Nõmmel jäätmeid vedanud firma.

Tagasi üles