T, 6.12.2022

5 põhjust, miks peab ehitisele taotlema kasutusloa

Projektibüroo OÜ
5 põhjust, miks peab ehitisele taotlema kasutusloa
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Projektibüroo OÜ

Vastavalt ehitusseadustikule peavad 1. jaanuariks 2020 olema ehitisregistrisse kantud kõik loakohustuslikud ehitised ning neil peab olema kasutusluba. Miks on see oluline? 

2020. aasta alguseks tuleb kõik üle 20 m² ehitusaluse pinnaga hooned kanda ehitisregistrisse ning neil peab olema kasutusluba. Lisaks eluruumidele kuuluvad nende hulka ka suuremad kuurid, saunad, garaažid ja laudad. Täpseid andmeid registrisse kandmata ehitiste arvu kohta ei ole, kuid tõenäoliselt ületab see 300 000 piiri. On küsitav, kas riik suudab selle aasta jooksul nende kõigiga tutvuda ja ettekirjutused koostada. Seega tasub kinnisvara omanikel kriitilise pilguga vaadata üle enda hooned ning veenduda, kas neil on kasutusluba olemas või on vaja loa saamisega tegelema hakata.

Siiani on kohalikud omavalitsused suhtunud kasutuslubade kontrollimisse ja järelevalvesse võrdlemisi leebelt. Põhjus on väga lihtne – kohalike omavalitsuste töökoormus on väga suur ning arvatavasti ei suudeta ka selle aasta jooksul kõiki kinnistuid ning seal asuvaid hooneid üle vaadata.

Riik ning kohalikud omavalitsused peaksid seljad kokku panema ning teavitama kinnisvaraomanikke riskidest ning seadusest tulenevatest olulistest kuupäevadest. Praegu on kinnisvaraomanikel kasutusloa kohta palju küsimusi ning suur osa isegi ei tea, et neid võib alates 1. jaanuarist 2020 oodata kopsakas trahv kohalikelt omavalitsuselt, juhul kui nad nõudeid ei täida.

Kummalisel kombel teevad praegu peamise teavitustöö ära hoopis pangad. Kuna kinnisvaraturg on aktiivne, siis tihti kuuldakse infot kasutusloa vajalikkusest või selle puudumisest hoopis laenuhaldurilt. Tundub kummaline, et riigi teavitustöö on läinud sujuvalt üle finantsasutustele, kuid täpselt nii see praegu on.

Viis kõige olulisemat põhjust, miks on kasutusluba oluline:

  1. Ohutus – kasutusluba tõendab, et hoonet on turvaline kasutada.
  2. Pangad on hakanud kasutusloata kinnisvara soetamisse või selle tagatisel laenu väljastamisse karmimalt suhtuma. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et ilma kasutusloata kinnisvarale tuleb leida ostja, kes ei vaja pangalaenu. Samas võivad maksejõulised kliendid soovida tulevikus kinnisvara edasi müüa ostjale, kes jällegi vajab tehingu finantseerimiseks pangalaenu.  
  3. Kasutusloa olemasolu kiirendab oluliselt kinnisvara müüki.
  4. Kui hoonel pole kasutusluba, siis võib tekkida probleeme kindlustushüvitistega. Kindlustus ei pruugi korvata kasutusloata kinnisvara kahjusid, sest puudub kindlus, et maja tehnosüsteemid ja konstruktsioonid on turvalised. 
  5. Kui hoone ei ole hiljemalt 1. jaanuariks 2020 ehitisregistrisse kantud ning sellel puudub kasutusluba, siis võib kohalik omavalitsus teha kinnisvaraomanikule kopsaka trahvi.

Uus ehitusseadustik avaldati Riigiteatajas 5. märtsil 2015. Selle eesmärk on soodustada jätkusuutlikku elamufondi arengut ning tagada ehitiste ja ehituse ohutus. Samuti soovitakse tagada ehitatud keskkonna toimivus ja eesmärgipärane kasutamine. Oma rolli mängib ka kasutusloa taotlemine, mis kinnitab, et ehitiste kasutamine on ohutu ning need on ehitatud vastavalt projektile.

Loe lisaks 

Foto: Projektibüroo OÜ
Tagasi üles