Video: miks kiidavad Isamaa poliitikud lakkamatult Ühiskonnauuringute Instituuti?

Isamaa juhtivpoliitikud viitavad oma avalikes esinemistes aina sagedamini mõttekoja Ühiskonnauuringute Instituudi uuringutele, mida rahastab nende erakonna suurtoetaja. 

Eelmise nädala valitsuse pressikonverentsil hakkas välisminister, Isamaa erakondlane Urmas Reinsalu ajakirjaniku küsimusele EKRE retoorika kohta kiitma ülevoolavalt Ühiskonnauuringute Instituuti. «Ühiskonnauuringute Instituut (ÜUI) niisugusel teaduslikult laitmatul moel analüüsis...» alustas ta. 

Ajakirjanikud silmasid mustrit: Reinsalu promos sama instituuti nii 11. aprilli, 18. aprilli kui ka veel 14. märtsi pressikonverentsil, ka rääkis ta sellest vähemalt ühes ETV valimisdebatis.

ÜUI tellitud uuringuid on eri debattides argumenteerides kasutanud lisaks Reinsalule ka endine Isamaa peasekretär Priit Sibul ja erakonna juht Helir-Valdor Seeder. Näiteks Sibul võttis ÜUI teemaks ETV saates «Esimene stuudio», kui tal tuli argumenteerida nende peamise valimislubaduse, II pensionisamba vabatahtlikuks laskmise põhjendatust.

«Oi, ei-ei-ei. Sellele ei maksa tähelepanu pöörata. Nad esitavad seisukohti ja väärtusprobleeme kvaliteetsel teaduslikul moel.»

Helir-Valdor Seeder kirjutas arvamusartiklis, et ÜUI küsitluse järgi toetab suur hulk inimesi Isamaa ettepanekut minna üle ühtsele eestikeelsele haridusele.

FOTO: Kuvatõmmis/Eesti Päevaleht

Erakonnal Isamaa ja Ühiskonnauuringute Instituudil on aga üks oluline ühisosa – mõlemat rahastab BigBanki omanik Parvel Pruunsild. 2019. aasta riigikogu valimiste eel Isamaale 100 000-eurose annetuse teinud Pruunsild on ühtlasi ka ÜUI avalik rahaline toetaja. 

Postimehe küsimusele, miks just isamaalased järjepidevalt ÜUI-le või nende tellitud ja uuringufirma Norstati läbiviidud uuringutele viitavad, vastas rahvastikuminister Riina Solman eelmisel valitsuse pressikonverentsil, et tema hinnangul on nad lihtsalt oma mõõtmistulemustega tõestanud usaldusväärsust.

Reinsalu kiidab teaduslikku kvaliteeti

Välisminister Urmas Reinsalu hinnangul räägib ÜUI kasuks asjaolu, et nende tellitud erakondade populaarsusuuring oli riigikogu valimiste lõpptulemusi prognoosides kõige täpsem. «Kui luuakse võltsreaalsust, siis sellega tuleb tegeleda,» kommenteeris ta.

Isamaa, ÜUI ja Parvel Pruunsilla seoste kohta ütles Reinsalu, et see pole oluline. «Oi, ei-ei-ei. Sellele ei maksa tähelepanu pöörata. Nad esitavad seisukohti ja väärtusprobleeme kvaliteetsel teaduslikul moel,» ütles ta. Küsimusele, miks teiste erakondade poliitikud ÜUI andmeid samamoodi debattides ei kasuta, vastas Reinsalu, et asi on nende silmaringis. «Nad ei opereeri nii hästi kättesaadavate andmetega.»

Ühiskonnauuringute Instituut sündis selle juhi Peeter Espaki sõnul korporatsioonis Sakala ühise arutelu käigus, kus viibis ka Pruunsild. Nime järgi instituudi, kuid tegelikkuses mõttekoja tuumiku moodustavadki Sakala liikmed: Tanel Paas, Art Johanson, Priit Suviste ja Peeter Espak.

Selle sama korporatsiooni ruumides sündis ka teine Pruunsilla projekt MTÜ Lasterikkad Isad, millest Postimees hiljuti kirjutas. Asjaosaliste sõnul soovib MTÜ muuta seadusi. 

Avalikkuse tähelepanu vältival Pruunsillal on korra see juba õnnestunud. Tema eestvedamisel tegid kaheksa ärimeest kaks aastat tagasi neljale erakonnale suurannetuse, et poliitikud otsustaksid seadusi muuta nii, et suureneks kolme lapsega perede lastetoetus. Poliitikud võtsid pakkumise vastu ja seadust muudeti, nagu ärimehed soovisid.

«See on vandenõu»

Korporatsioon Sakala ei varja, et kannab Isamaale sarnaseid rahvuskonservatiivseid väärtusi, kuid Espaki sõnul seotus Sakala ja Isamaa suurtoetajaga instituudi sõltumatust ei mõjuta. «MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ei ole teinud eraldi koostööd Isamaa ega ühegi teise erakonnaga,» ütles ta.  

ÜUI kodulehel on kirjas, et tegemist on mõttekojaga, mille sihiks on koostada kallutamata uuringuid. Espaki arvates ei sea Isamaa suurannetajalt toetuste vastuvõtmine organisatsiooni usaldusväärsust kahtluse alla, hoopis vastupidi: «Iga suurannetaja lisab usaldusväärsust.»

«See on tavapärane vandenõu Parvel Pruunsildadest ja isamaalastest. See on idiootlikuks muutumas,» ütles Espak Postimehe küsimustesse süvenemata. «See meenutab Margus Linnamäega (Postimees grupi omanik ja Isamaa suurtoetaja - S.P) seotud vandenõusid. Need on täiesti totakad. /.../ Isegi mu doktoritöö juhendaja kuulus Isamaaliitu,» ütles Espak. Sellegipoolest polnud ta nõus avaldama, milliste summadega Pruunsild nende MTÜ tegevust toetanud on.

Espak teatas, et Ühiskonnauuringute Instituudile viitavad ka teised erakonnad ja poliitikud. «Vaadake sotside koduleheküljele, seal on ka meile viidatud. /../ Ja absoluutselt kogu aeg kasutatakse (meie uuringuid - S.P),» ütles ta.

ÜUI uuringuid on tõepoolest jaganud ka teised poliitikud ja erakonnad, kuid Isamaa poliitikud paistavad silma järjepidevuse ja sagedusega, eriti valitsuse pressikonverentsidel ja rahvusringhäälingus esinedes. Küsimusi tekitab ÜUI ja Isamaa ühine suurtoetaja ning tõsiasi, et kuigi mõttekoda on uurinud erinevate erakondade valimislubadusi ja toetusnumbreid, siis eraldi on võetud luubi alla konservatiivsete erakondade põhiteemad: abielu, rändepakt, pensionireform (Isamaa põhilubadus), Rail Baltic, samasooliste õigused.

Küsimusele, miks võtab sõltumatust ja objektiivsust taotlev organisatsioon vastu Isamaa erakonna suurima toetaja kingitusi, vastas mõttekoja juht, et ei mõista, miks ei või Pruunsild kuuluda Isamaa erakonda. 

Aivar Voog: sealt on raske sõltumatust oodata

Aivar Voog FOTO:

FOTO: Tairo Lutter

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog ütles, et rahaline sõltuvus ühe erakonna suurtoetajast ei mõju ÜUI sõltumatuse kuvandile hästi. «Paratamatult, kui sõltud kellestki, siis järelduste tegemisel arvestad omanike arvamusega,» ütles ta.

ÜUI ise uuringuid ei tee – see peaks justkui tagama tulemuste kvaliteedi –, kuid järeldused teeb mõttekoda ise. Ostetud uuringutulemustest otsitakse üles nende jaoks oluline ning seejärel saadetakse laiali valitud pealkirja ja fookusega pressiteade. 

Voogi sõnul on selge, et ÜUI probleem sõltumatusega tuleneb teemade valikust, mis on üldjuhul omanike ja juhtidega kooskõlastatud. «Sealt on raske sõltumatust oodata,» ütles Voog.

Voog rääkis, et Ühiskonnauuringute Instituut petab avalikkust sellega, et on võtnud nimeks «instituut». «Instituudi nime võtmine eksitab lugejat, tekitades arvamuse, et tegemist on akadeemilise asutusega, mida nad ei ole. Nad on teatud teemade uurimiseks kokku kutsutud, mida omanik on tahtnud,» ütles ta.

2017. aasta märtsis tegid Eesti sotsioloogid ka ühispöördumise, milles kirjutasid, et kallutatud uuringuid ei tohiks avalikkusele esitleda professionaalse sotsioloogiana. Pöördumises pidasid nad silmas Ühiskonnauuringute Instituuti.

Tartu Ülikoolis kaitsti 2018. aasta kevadel bakalaureusetöö, kus küsitlusuuringute analüüsist selgus, et sotsioloogilise küsitlusuuringu koostamise soovitustele vastas vaid 22 protsenti Ühiskonnauuringute Instituudi uuringutest. 

Tagasi üles