Sisuturundus

Ühiskond vajab meid, harituid noori!

FOTO: Tallinna Ülikool.

Eesti vajab ambitsioonikaid, aktiivselt tegutsevaid noori, kes julgevad öelda ja otsustada unustamata sealjuures teaduslikku maailmatunnetust.

Eestis valitseb märgatav tööjõupuudus. Samuti on puudu kõrget lisandväärtust loovatest nutikatest protsessidest. Lühidalt tähendab see, et tööjõuturg vajab meid kõiki. Veelgi enam: kogu ühiskond ootab, et ülikoolist väljudes rakendaksime end lisaväärtust tootes maksimaalselt Eesti ühiskonda.

Ent mis on üldse ülikooli roll 21. sajandil? Kas see on lihtsalt tore aja veetmise koht, kus hea sõpradega kohtuda, või midagi enamat? On see paik, kus teha teadust, viia ellu ideid, ammutada lõputult uusi teadmisi või genereerida tulevikustsenaariume? Igaüks leiab oma.

Ülikool peab andma oskuse kriitiliselt mõelda, tegutseda endale olulises valdkonnas ning valmiduse saada hakkama 21. sajandi pidevalt arenevas globaalses infoühiskonnas.

Ülikoolist omandatud oskused määravad otsustavalt sinu valikud ja väljavaated. Iga tehtud otsus konstrueerib terviku, et lahkuksid ülikoolist täieõigusliku kodanikuna, ühiskonnaelu kujundama.

Üliõpilaskond

Ülikooliaastad sageli ei kordu, seega tasuks nendest võtta viimast. Kasuta kõike, mis esialgu võib tunduda tüütu ja aega rööviv. Sul on võimalik näiteks korraldada üliõpilaselu, teha seda enda ja teiste jaoks põnevamaks, panustada kõikide tudengite heaolusse. Sa saad olla õppetegevuse korraldaja ja muutja, üliõpilashääl otsustuskogudes, aga ka koostööpartner ülikoolile, et hariduse kvaliteet tõuseks.

ELU

ELU ehk üleülikooliline projektiõppeaine Erialasid Lõimiv Uuendus annab võimaluse koostööks, võimaluse saada tuttavaks teiste erialade inimestega ning omandada uusi teadmisi. Oma erialal omandatud oskusi saab rakendada neid teiste erialadega sidudes, katsetada midagi täiesti uut, isegi enneolematut.

Paranev aja planeerimise oskus, loomingulisus, meeskonnatöö kogemus – kõik need saavad täiendust. Ole vaid hakkaja, konstrueeri idee, leia mentor/juhendaja, loo meeskond ja vii oma ambitsioonid ellu!

Erasmusega välismaale

Välismaale õppima minek on veel üks hindamatu võimalus, mida ülikooli õpingute ajal ei peaks kasutamata jätma. Teine ülikool, teine keel, uued sõbrad, teistmoodi teadus. Samuti parandab välismaal õppimine keeleoskust, lisab enesekindlust ja iseseisvust. See on võimalus saada teada, kuidas tehakse teadust väljaspool Eestit.

Omanda kõrvaleriala

Sul on võimalus oma eriala kõrval omandada ka teine ehk kõrvaleriala. Kõlab huvitavalt? Selle maht on 48 EAPd. Annab kindlasti eelised tööturule sisenemiseks, aga ka magistriõppes edukaks osalemiseks. Õppida saab nii digihumanitaariat, aga miks mitte ka matemaatikat või hoopis hiina keelt.

Tee teadust!

Muidugi on ülikoolis õppimine ka kodumaal suurepärane võimalus teha teadust. Teadusse süvenemine, loomeprotsessis osalemine on kõigi üliõpilaste kohus. Mida rohkem õpime, arendame, uurime, seda targemat, elamisväärsemat ning paremat ühiskonda enda ümber loome.

TLÜ teadusprorektor Katrin Niglas kutsus ellu idee, kus tudengitel on kaks korda aastas võimalik taotleda toetust oma teadusprojekti elluviimiseks. Seda tasub teha, uued teadmised ja oskused on niiviisi tagatud.

Saad võimaluse korraldada  teadusliku sisuga üritust või projekti, aga ka küsida toetust oma lõputööks – mis võiks olla veel parem? Võibolla pakub huvi teadmine või väljakutse esitada antud fondi vahenditega oma teadusloomet mõnel konverentsil?

Võimalik on ka esitada tudengiprojekti taotlus, et viia ellu huvitavaid ideid. Seega: tee teadust, omanda kogemusi, arenda eriala, juhi tähelepanu ühiskonna aktuaalsetele teemadele, hoia/edenda traditsioone, mida oluliseks pead, kaasa teisi tudengeid, propageeri teaduslikke eluviise, väärtusta looduskeskkonda.

ÜLIÕPILASELUST: https://www.esindus.ee/

Tagasi üles
Back