Sisuturundus

Et ka teised saaksid õppida

FOTO: Tallinna Ülikool.

Tudengid tegid ühisprojekti ja kogusid raha kümne šani rahvusest lapse põhi- ja keskkooliõpingute toetamiseks.

Selleks et aidata päriselt neid, kel ei lähe sama hästi kui meil, ja kutsuda ellu muutusi, on vaja  ennekõike süvitsi mõista kompleksseid probleeme, tunda võimalikke lahendusteid ning olla kontaktis kohalike kogukondadega. Mõni teaduslik välitöö võib viia aga selleni, et lisaks uuele teadmisele sünnib ka praktiline koostöö kohalikega. Eriti kui eesmärk ei ole probleeme mitte ainult teoreetilisel tasandil kaardistada.

Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suund on arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegeleva MTÜ-ga Mondo tihedat koostööd teinud juba 2013. aastast, kui Eesti Välisministeeriumi toel sai alguse vabatahtlike Eesti ekspertide lähetamine Birmasse ehk Myanmari. Eesmärk oli arengukoostöö käigus parandada kohalike laste ligipääsu haridusele ning tõsta õpetamise taset.

FOTO: Tallinna Ülikool.

Mullu jõudis ülikooli ja kolmanda sektori koostöö aga uuele tasemele. Tallinna Ülikooli ELU projekti raames kutsuti ellu aastane kursus, mille üks eesmärk on panna meeskonna moodustanud tudengid kümne šani rahvusest lapse põhi- ja keskkooli õpingute toetamiseks ka reaalselt raha koguma, seda erineva formaadiga teavituskampaaniate korraldamise kaudu.

Projekti laiem eesmärk on käsitleda arengumaade haridust puudutavaid kitsaskohti ning tõsta teadlikkust neis küsimustes. Kursusel osalevad tudengid aga saavad arengukoostöö ja –abi teemadega ning Birma kui arenguriigiga tutvuda väga praktiliste tööülesannete ning probleemküsimuste kaudu.

AASIA TEEMA ÜLIKOOLIS: https://www.tlu.ee/ht/aasia-uhiskonnad

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles