Amet: Peetri aleviku taimemürgiga pritsimisel leidis aset rikkumine

Peetri tänavatel on ohtliku ainega pritsitud iga kivi ja laternaposti ümbrust. 

FOTO: Eero Vabamägi

Neljapäeval kirjutas Postimees Peetri alevikus elanike teadmata toimunud ulatuslikust umbrohutõrjest, mille käigus teehooldaja pritsis eramute ja koolide esised üle glüfosaati sisaldava taimemürgi Rodeo XL-iga. Põllumajandusamet alustas seetõttu järelevalvemenetlust ning kinnitas täna, et aset on leidnud rikkumine. 

Täna selgusid põllumajandusameti järelevalvemenetluse tulemused Rae vallas toimunud mürgitamise osas. Põllumajandusameti taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialist Riina Pärtel kinnitas, et Rae vallas tehtud töödes oli mitu eksimust. 

Pärteli sõnul on glüfosaati sisaldavatele preparaatidele kehtestatud kasutamiskeeld koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses. Peetri alevikus kasutati glüfosaati sisaldavat ainet näiteks Peetri ja Järveküla koolide lähistel.

«Tööde teostaja eksis koolialadele ja muudele avalikele kohtadele seatud kasutuspiirangute ning professionaalsele kasutajale kohustusliku integreeritud taimekaitse kasutamise nõuete vastu,» selgitas ta.

Samuti on Pärteli kinnitusel taimekaitsetööde tegemine avalikus kohas õigustatud vaid juhul, kui taimehaigusi ja -kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega.

«Antud juhtumi puhul ei saa puhul sellist taimekaitsevahendi kasutamist Rae vallas pidada põhjendatuks,» sõnas ta, viidates ilmselt sellele, et alevikus oleks pidanud umbrohu tõrjumise tagama niitmise teel.

Küll aga tuvastas põllumajandusamet, et taimekaitse tööde teostamisel pidas OÜ Üle igati kinni ohutusnõuetest ning taimekaitsevahendit kasutati minimaalse lubatud kulunormiga. Selles osas niisiis rikkumisi polnud.

Samuti ei olnud Pärteli sõnul OÜ Üle kohustatud Rae valla elanikke töödest teavitama. «Kuna kasutatud vahendil puudub ooteaeg, siis ei olnud vajalik ka hoiatussiltide paigutamine,» sõnas ta.

Järelevalvemenetluse tulemusena vormistab põllumajandusamet nüüd tööde teostajale OÜ Ülele kontrolliprotokolli, kus on kirjeldatud juhtumi täpsed asjaolud, seal hulgas ka rikkumised, selgitas Pärtel. Protokoll tuleb allkirjastada kahepoolselt ning seal pööratakse erilist tähelepanu nõuete täitmise olulisusele.

Kuigi otsene karistamine või trahvi tegemine ei ole põllumajandusameti pädevuses, võib menetluse tulemusena järgneda OÜ Üle taimekaitsetunnistuse kehtetuks muutmine. See tähendaks, et ettevõte ei saaks enam oma töödes kasutada taimekaitsevahendeid. 

«Põllumajandusamet ja keskkonnainspektsioon teevad koostööd võimaliku süüteokoosseisu väljaselgitamiseks,» lisas Pärtel.

Tagasi üles