FOTO: Tallinna Ülikool.

Tallinna Ülikool ja digimeediaagentuur FCR Media alustavad koostööd. Avalik-õigusliku ülikooli ja erafirma ühine siht on lisada BFM-i reklaami ja suhtekorralduse bakalaureuse õppekavasse uusi, tänapäeva suundumustega seotud õppeaineid ning alustada Avatud akadeemia kaudu ka digireklaaminduse teemalise täiendkoolitusega.

Juba sellest sügisest lisanduvad reklaami ja suhtekorralduse õppekavasse uute ainetena digiturunduse kursus (6 EAP-d) ning digimeedia projekt (4 EAP-d). Ülikooli õppejõudude kõrval astuvad tudengite ette hea teoreetilise ettevalmistuse saanud FCR Media töötajad Kristiina Tukk, Martin Paršin ja Anni Kitsing ning eraettevõtjast ülikooli doktorant Alar Pink. „Koostööst on ühtviisi huvitatud mõlemad osapooled,“ lausus Tallinna Ülikooli arendusprorektor Andres Jõesaar. „Meie saame oma õppekava oluliselt kaasajastada, erasektor saab aga edaspidi paremad töötajad.“ Jõesaare sõnul on välismaal sedalaadi koostöö vägagi levinud ja loodetavasti liigutakse samas suunas ka Eestis.

FOTO: Tallinna Ülikool.

TLÜ reklaami- ja suhtekorralduse õppekava kuraatori Tiina Hiobi hinnangul laienevad digitaalse turunduskommunikatsiooni maht ning haare edaspidi veelgi. „Seetõttu on selle teemaga oluline tegeleda nii teoreetiliselt, kujunevat turunduskeskkonda analüüsides ning mõtestades, kui ka praktilisi oskusi pakkudes,“ sõnas Hiob.

Ülikool näeb BFM-i kompetentsikeskusena, kus ollakse pädevad kaasa rääkima nii digivaldkonna ja kommunikatsiooni kui ka uute tehnoloogiate ning innovatsiooni teemadel. Digiturunduse ja –reklaamiga seotud aktuaalsed teemad ning probleemid kajastuvad ka ülikooli lõputöödes.

Digi- ja meediakultuur on üks Tallinna Ülikooli viiest fookusvaldkonnast, selle interdistsiplinaarsuse moodustavad loovus ja digitaalsus. 

Erialasid BFM-is: https://www.tlu.ee/bfm/sisseastumine