T, 16.08.2022

Maovähendusoperatsioon ja selle mõju psüühikale

THE HEALTH CLINIC OÜ
Maovähendusoperatsioon ja selle mõju psüühikale
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Shutterstock

Tõsine ülekaal on ohtlik. See on kindlaks tehtud lugematute uuringutega ülemaailmselt. Järeldused ülekaalu ohtlikkusest on isegi niivõrd põhjalikud ja detailsed, et on võimalik välja arvutada kui mitu aastat iga kilogramm ülekaalu inimese eluea pikkusest keskmiselt röövib. Üks küsimus on aga kui palju on elus aastaid, hoopis olulisem on – kui palju on aastates elu?

Füüsiline tervis on aga pool kogu loost, samaväärselt oluline on inimese vaimne tervis – mõtlemine sätestab maailmavaate ja enesehinnangu, mis omakorda seavad paika käitumismustrid ja -harjumused, mis omakorda mõjutavad füüsilist tervist. Kõik on seotud.

Kiireim lahendus tõsisest ülekaalust vabanemiseks on maovähendusoperatsioon, samuti pakub just maovähendusoperatsioon kõige tõhusamaid tulemusi. Eestis on lisaks haigekassa poolt rahastatavale maovähendusoperatsioonile võimalik viia sobilikku bariaatriaprotseduuri läbi ka mitmes erakliinikus.

Samas, on ainult üks mitme seast kes on võtnud nõuks vaadelda probleemi läbi laiema ja põhjalikuma prisma, tegeleda mitte ainult sümptomite ja tulemustega (tõsine ülekaal ning sellest tingitud vaevused), vaid ka algpõhjustega (patsiendi vaimne seisund ning käitumismustrid). The Health Clinic Tallinnas on esimene kaalukirurgia pakkuja, kes on kaasanud protsessi lisaks toitumisnõustajale ka kliinilise psühholoogi. Seda on tehtud just seetõttu, et pakkuda inimestele terviklahendusi, et anda suurim võimalik õnnestumisprotsent igale patsiendile. Eesti parimate kirurgide käe all läbi viidud maovähendusoperatsioon on esimene samm, sellele järgneb põhjalik toitumisnõustamine ning vaheldusrikkusest tulvil tervislik retseptikogumik, mis antakse igale patsiendile kaasa et leevendada üleminekut toitumise muutmisel. Viimane uuendus The Health Clinic kaalukirurgia patsientidele on just kliinilise psühholoogi tugi, mida ettevõte pakub (ning mis sisaldub protseduuri hinnas). Kuu aega pärast maovähendusoperatsiooni suunatakse patsient kliinilise psühholoogi vastuvõtule, kelle eesmärk on lihtsustada elumuutust.

„Mida suurem muutus elus aset leiab, seda hirmuäratavam ja stressirohkem see üldjuhul on. Läbi psühholoogi kaasamise kaalukirurgia teenustesse, suudame me seda olulist muutust inimeste jaoks märkimisväärselt lihtsamaks ja stressivabamaks teha. Kui inimene saab paremini aru iseenda tunnetest ja mõtetest ning mõistab miks ja millest need tulenevad, on neid mõtteid ja emotsioone palju lihtsam õigesti tõlgendada ning sellest tulenevalt ka uute ja tervislike harjumuste juurde truuks jääda, selle asemel et minna tagasi vanade harjumuste rüppe, sest see on tuttav ja turvaline. Meie eesmärk on muuta inimeste elu paremaks ning üritame seda alati teha inimeste jaoks kõige mugavamal, püsivamal ning tõhusamal moel. “

  • Mihkel Adamson, The Health Clinic juht.

The Health Clinic pakub kõikidele oma kaalukirurgia patsientidele üht põhjalikku kliinilise psühholoogi sessiooni. Kui inimene tunneb, et ühest coachingu tunnist jääb väheks, otsustatakse üheskoos järgmiste sessioonide hulk ning spetsiifika. Kindel on, et igale patsiendile leitakse just tõhusaim ning sobivaim lahendus tema jaoks – seda nii protseduuri seisukohast (maovähendusoperatsioon, maoballoon, maobandaaž või mõni muu protseduur), menüü seisukohast (maitsvad ning täpselt kalkuleeritud retseptid, mida on lihtne valmistada) ning nüüd ka vaimsuse seisukohast (õigete mõttemustrite õpetamine ja elumuutuse lihtsustamine).

Alljärgnevalt on välja toodud mõned olulised küsimused, mis puudutavad ülekaalu mõju mõtlemisele. Vastab Kristi Kalvik, tunnustatud kliiniline psühholoog.

  1. Milline mõju on tõsisel ülekaalul inimese psüühikale?

Ülekaal on üks peamisi haigestumise ja suremuse põhjuseid, mis mõjutab nii füüsilist kui ka vaimset tervist. Uuringutest on leitud, et ülekaalulistel on suurem risk haigestuda erinevatesse psüühikahäiretesse (nt. meeleoluhäired, kehatajuhäired, söömishäired) ning seeläbi kogeda enam ärevustunnet ning depressiivset meeleolu (3). Ülekaal mõjutab inimese enesehinnangut ning üldist tegevusaktiivsust. Kehaga rahuolematus on seotud depressiooniga, mistõttu iseendaga rahulolematuse kasvades, tekivad sageli probleemid emotsioonidega toimetulekul. Näiteks esineb liigsöömist või alkoholi kuritarvitamist halva enesetunde leevendamiseks. See omakorda aga põhjustab lootusetust ning kontrollitunde puudumist, mis loob soodsa pinnase erinevate psüühiliste probleemide tekkimisele.

2. Kuidas mõjub tõsisest ülekaalust vabanemine inimese psüühikale? Millised on kohesed mõjud? Millised on pikaajalised?

Ülekaalust vabanemine aitab parandada üldist enesetunnet ning hinnangut iseendale. Uuringutele tuginedes on leitud kehakaalu vähenemise mõju depressiooni sümptomaatika vähenemisele, enesehinnangule ja kehatajule (2). Kohene mõju on tõenäoliselt meeleolu ja üldise enesetunde paranemine, kuid see oleneb häirituse raskusastmest. Selleks, et rahulolu püsiks, on vajalik, et säiliks ka elustiili muutus, mis on aidanud kaalu kaotada. Pikaajaline mõju oleneb väga palju inimese motivatsioonist ning võimaliku psüühikahäire tõsidusest. Positiivset mõju saab säilitada, kui tegeleda varem ülekaalu säilitanud käitumisteguritega (nt emotsioonide reguleerimine söömisega, passiivsus, alkoholi kuritarvitamine) ning neid koostöös spetsialistiga muuta toimetulevamateks.

3. Miks on oluline psühholoogiline tugi bariaatria patsientidele?

Psühholoogiline nõustamine võimaldab leida ülekaalu tekitanud põhjuseid ning seeläbi vähendada emotsionaalse häirituse süvenemist. Samuti aitab psühholoogiline tugi säilitada bariaatriaprotseduuri järgseid tulemusi. Teadlikkus ülekaalu säilitavatest probleemidest tõstab motivatsiooni tegeleda nendega operatsiooni järgselt. Näiteks on oluline käsitleda preoperatiivselt kontrollimatut söömiskäitumist, mille tulemusena on uue olukorra ja elustiiliga kohanemine kergem. Uuringutest on enam leitud efektiivsust preoperatiivse kognitiiv-käitumisteraapiast, mis on näidanud tulemuslikkust kontrollimatu söömise vähenemisele ja hilisemale liigse kehakaalu langusele (1).  Seega tuginedes bariaatrilise patsiendi käsitlusele, on soovitav enne operatsiooni kasutada ravimeetodeid, mis soodustavad peale söömise ohjamise ka üldist impulsi kontrollioskute (emotsioonidega toimetuleku soodustamine) ja meeleolu parandamist.

4. Kas edukas, bariaatria toel, kaalukaotus suudab parandada elukvaliteeti ka vaimsel tasandil (mitte ainult füüsilist tervist)?

Uuringutest on leitud, et bariaatriaprotseduuri järgne kaalukaotus mõjutab oluliselt patsiendi vaimset heaolu. Elustiili muutus võib tuua kaasa enesehinnangu ning tegevusaktiivsuse paranemise, mis alandab sotsiaalsest survest tekkinud distressi (4). Näiteks on uuritud vaimse tervise muutusi operatsiooni järgselt ning on leitud patsientide depressiooni esinemissageduse ja tõsiduse vähenemist pärast ühte aastat (2,5). Seega kui paraneb üldine enesetunne, hinnang iseendale, paraneb ka elukvaliteet. Selleks, et kaalukaotus parandaks elukvaliteeti ka pikemas perspektiivis, on vajalik probleemide säilimisfaktoritega tegelemine nii enne kui ka pärast protseduuri.

5. Mis on kõige olulisem vaimne muutus, mida inimesed, kes kaaluvad bariaatriaprotseduuri arvestama peavad? st. Milleks peab valmis olema ja kuidas selleks kõige paremini valmistuda? Kas on mingeid harjutusi?

Vaimne muutus võib olla iga inimese jaoks väga erinev. Üheks peamiseks muutuseks võib pidada kohanemist teistsuguse kehapildi, olukorra ja elustiiliga. Seeläbi muutub üldine hinnang nii iseendale kui ka igapäevasele toimetulekule. Samas on oluline välja tuua, et kehakaalu kaotamine ei ole kõikide probleemide lahendus. Seetõttu aitab raskuste teadvustamine ning iseenda motivatsiooniga tegelemine, et ülekaalu põhjustanud probleemid ei säiliks ka edaspidi. Piirangutega toimetulekut aitab soodustada kindlasti erinevate spetsialistidega konsulteerimine. Bariaatriaprotseduuriga kaasneva nii psüühilise kui ka füüsilise distressiga toimetulekuks, on soovitav kasutada erinevaid lõdvestumisharjutusi, tegeleda meeldivate tegvustega/hobidega, teadvustada oma emotsioone ning mitte neid alla suruda ja kasutada probleemide lahendamise meetodeid. Peamine on iseenda mina-pildiga sõbraks saamine ja raskuste korral olla avatud ning orienteeritud lahendustele.

1. Ashton K., Drerup M., Windover A., Heinberg L.2009. Brief, four-session group CBT reduces binge eating behaviors among bariatric surgery candidates. Surgery for Obesity Related, (2):257–62.

2. Booth H., Khan O., Prevost T., Reddy M., Charlton J., Gulliford M.C. 2015. Impact of bariatric surgery on clinical depression. Interrupted time series study with matched controls. Journal of affective disordes, 174.

3. Gill H., Kang S., Lee Y., Rosenblata J.D., Brietzke E.,Zuckermana H., McIntyre R.S. 2019. The long-term effect of bariatric surgery on depression and anxiety. Journal of affective disordes. 246

4. Kubik J.F., Gill R.S., Laffin M., Karmal S. 2013. The Impact of Bariatric Surgery on Psychological Health. Journal of Obesity.

5. Zwaan M., Enderle J.  Wagner S.,  Mühlhans B.,  Ditzen B., Gefeller O., Mitchell J.E., Müller A. 2011. Anxiety and depression in bariatric surgery patients: A prospective, follow-up study using structured clinical interviews. Journal of affective disordes, 133

The Health Clinic on tervishoiuteenuste vahendaja. Adams Kirurgia Grupp OÜ, tegevusluba L02688. KT Kliinik OÜ, tegevusluba L02008.

Tagasi üles