FOTO: Tallinna ülikool

Eksamipiletid olgu endiselt salastatud, kuid see, mille kohta küsitakse, peaks olema avalik info.

Maanteeametis on nüüd kasutusel uued teooriaeksami küsimused. Erinevalt eelnevatest on nende puhul õige vaid üks vastusevariant. Viimane omakorda eeldab, et küsimustest peab olema võimalik üheselt aru saada. Kas alati aga saab?

Maanteeamet saatis autokoolidele kirja, millele oli lisatud ka viis näidisküsimust. Neist jäi mulje, nagu oleks eksam nüüd tunduvalt lihtsam, ehk asjale terve mõistusega lähenedes ja liiklusreegleid teades peaks juhikandidaat kenasti hakkama saama.

Maanteeameti korraldatud hanke tingimustele vastavad ka ameti kodulehele riputatud artiklis olevad küsimused. Päritakse tõesti selle kohta, mida iga juht peab peast teadma.

Sama ei saa väita auto.geenius.ee katse põhjal. Portaali peatoimetaja osales Maanteeameti eksamineerijate kutsemeisterlikkuse võistlusel ja kukkus eksamil läbi.

Loodan, et portaali testis kasutatud pole päris need nn uued küsimused, sest mitmed neist ei vasta Maanteeameti hanke tingimustele. Näiteks ei saa üheselt vastata küsimusele „Kui kaua aega võtab tavaliselt aega 0,7 promilli alkoholi lagunemine veres?“, sest pole täpsustatud, kas tegemist on mehe või naisega ja kui palju inimene kaalub

FOTO: Tallinna Ülikool.

Aru saamiseks keeruline ja pigem funktsionaalse lugemisoskuse testimiseks sobiv on aga järgmine:

Pärisuunavööndis ei tohi juht mööda sõita:

  • Aeglustus- või kiirendusrajal, välja arvatud juhul, kui sõidetakse vasakult mööda sõidukist, mis on vasak- või tagasipöördel
  • Reguleeritud ülekäigurajal
  • Teepeenra või ühissõiduki peatuskoha teelaiendi kaudu, välja arvatud juhul, kui sõidetakse paremalt mööda sõidukist, mis on vasak- või tagasipöördel

Pärima ei peaks ka selliseid fakte, mida juhina teada pole vaja. Näiteks seda, kuidas jääteel määratakse sõidukiirus sõltuval jää paksusest. Juhina ma ei lähe ju jää paksust mõõtma.

Järgmise küsimuse puhul aga eeldatakse, et märgiksin õigeks väite, mis ei kirjelda käitumist.

Magasin öösel 3-4 tundi, olen väsinud ning soovin sõita tööle. Kuidas käitun? 

1) Väsimusseisundis sõiduki juhtimine on alati lubatud, seega sõidan tööle;

2) Väsimusseisundis liiklemine võib oma olemuselt olla sarnane joobes juhtimisega, sest selliselt liigeldes võib mu liiklusolude täpne tajumine olla häiritud;

3) Joon tassi kanget kohvi ning see kaotab alati igal juhil väsimuse.

Muidugi on küsimuste siht üks: mitte lubada liiklusesse ühtegi juhti, kelle teadmistes esinevate lünkade tõttu saaks keegi viga või koguni hukkuks. Seda ei vaidlusta keegi, küll on autokoolidelt tulnud nurinat, et uuendusest teatamise aeg on olnud liiga lühike – 16. mail saabus info, et 3. juunist on uued küsimused. Muudatus eeldab ju, et ka autokoolis võetakse kasutusele uutmoodi küsimused, mis omakorda tähendab suurt tööd.

Haapsalu liikluslinnak

FOTO: Tallinna Ülikool.

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse lektorina olen Maanteeametile soovitanud: koostada eksamiküsimused, mis kataksid kõike, mida juht peab teadma, igaühe juurde kirjutada aga selgitus, miks just see või teine vastus õige on.

Ka tuleks kõik küsimused avalikustada Maanteeameti kodulehel. Õpitakse ju seda, mida koolituse lõpus hinnatakse ning on hea, kui õpitakse ära kõik see, mida peab teadma.

Kolledži liiklusohutuse õppekava üliõpilased on kursusetööna koostanud eksamiküsimusi liiklusseaduse kõikide reeglite kohta, mida juht kindlasti peast peab teadma. Need vajavad küll veel toimetamist, kuid olen lubanud Maanteeametile, et teen seda. Seejärel anname küsimused Maanteeametile tasuta kasutamiseks tingimusel, et need avalikustatakse nende kodulehel. Jah, eksamipiletid olgu endiselt salastatud, kuid see, mille kohta küsitakse peaks olema avalik info.

LIIKLUSOHUTUS KOLLEDZIS: https://www.tlu.ee/haapsalu/liiklusohutus