FOTO: Tallinna Ülikool.

Partnersuhete loomiseks ja arendamiseks on Tallinna Ülikoolil innovatsiooniteenuste katusbränd EXU, mille keskmes on teadussaavutuste rakendamine.

EXU tähendab seda, et ülikool aitab teadmiste ja oskustega luua uusi tooteid ja teenuseid, tõsta ettevõtete väärtust ning tagada nende jätkusuutlikkust. On ju ülikooli tugevus võime siduda sotsiaal- ja humanitaarteadused tehnoloogia ja innovatsiooniga.

Partneritele saab TLÜ pakkuda teadusuuringute tulemusi ja rakenduslikke sihtuuringuid, koolitusi ja nõustamist, võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri, kaasata teadlasi (ülikoolis töötab ligi 400 teadlast ja õppejõudu) ja tudengeid.

Tulemus võib olla nii uus toode ja teenus kui ka selle kiirem turuletoomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond jne.

Ülikool saab olla partneriks ülesannete lahendamisel, mis seonduvad töötajate väljaõppe ja arenguga, toodete-teenuste katsetamise ja arendamisega, digitehnoloogiate rakendamise ja loovlahendustega.

Rakenduslike tulemusteni saab koostöös ülikooliga jõuda läbi teadusprojektide, mille eesmärk on tulemuste võimalik äristatavus ja korratavus. Tutvuda saab ka mujal maailmas hinnatud tulemustega, mis võivad avardada ettevõtte toodete ja teenuste valikut kodu- ja välisturgudel. Käivitatud on Näost Näkku / Face to Face ehk F2F seminarid, kus viiakse huvi- ja vajaduspõhiselt kokku ettevõtja ja teadlane.

Ülikooli ja ettevõtete koostöö on juba mitmel korral vilja kandnud. Lastele suunatud mobiilimängude arendaja Hoopy töötas koos TLÜ haridusteadlastega välja lahenduse, kuidas aega raiskavad mobiilimängud kasulikuks ajakasutuseks muuta. Hoopyst on praeguseks saanud Elisa teenus, mis toetab lapse heaolu ja intellektuaalset arengut nutitelefonis.

Tööpõld ainuüksi haridusteadlaste kompetentside kasutamiseks on lai. Juba üksnes õpimängude turu maht kasvab maailmas aastas peaaegu 50%. Lisaks mängutootjatele

võiksid laste ajakasutuse eakohase suunamise kompetentsi vajada huvikoolid, lastehoiud ja kõik teised, kes ühel või teisel moel pedagoogilise protsessiga tegelevad.

Teades, kuidas laste õpioskusi eakohaselt toetada, saab luua nii uusi ja paremaid õpikeskkondi, õppekavasid ja -materjale kui ka katsetada olemasolevaid.

VAATA LISA: https://www.exu.tlu.ee/