T, 16.08.2022

Rindade suurendamine - mida näitab uuring selle operatsiooni läbinud naiste hilisema rahulolu kohta? Teine osa.

The Health Clinic
Rindade suurendamine - mida näitab uuring selle operatsiooni läbinud naiste hilisema rahulolu kohta? Teine osa.
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Shutterstock

Kui eelmises artiklis sai käsitletud uuringutulemusi, mis puudutasid rahulolu rindadega, rahulolu tulemusega ning rinnaoperatsiooni psühholoogilist ja sotsiaalset mõju, siis käesolevas artiklis on fookus seksuaalsel rahulolul, üldisel füüsilisel rahulolul ning kuidas hindasid uuringus osalenud naised protsessi tervikuna.

Uuring, mille tulemusi siin kajastame viidi läbi 48 naise seas, kes on lasknud oma rindu kirurgiliselt kohendada (rindade suurendamine, rindade tõstmine ja vähendamine, rindade rekonstrueerimine). Kajastatud on tulemused kuidas rindade suurendamine või mõni teine rindade kohendamise eesmärgiga protseduur on mõjutanud operatsiooni läbinud naiste hilisemat elu alljärgnevates aspektides:

Seksuaalne rahulolu

See uuringupunkt käsitleb mõju mis rinnaoperatsioonil oli naise seksuaalelule. Negatiivsed tunded oma välimuse (rindade välimuse) kohta pärsivad naise võimet tunda end vabalt, mille tulemusena kannatab seksuaalne nauding ning -rahulolu. Rinnaoperatsiooni tulemusena (rindade suurendamine, rindade tõstmine, rindade vähendamine) täheldas enamik uuringus osalenud naisi oluliselt kasvanud seksuaalset rahulolu. Suurenenud rahulolu põhjuseks peeti kasvanud enesekindlust ning tõika, et naised (kes olid rinnaoperatsiooni läbinud) tundsid end võrreldes operatsioonile eelnenud ajaga alasti olles oluliselt ihaldusväärsemana.

Rinna vähendamise- ja rinna tõstmise operatsiooni teinud naised pidasid lisaks paranenud välimusele tähtsaks ka oluliselt mugavamat enesetunnet. Suurim hirm oli rinnaoperatsiooni läbinud naistel tundlikkuse kadu niibudes, samas, igal uuringus osalenud naisel (va. rindade rekonstrueerimine) taastus nibude tundlikkus peale operatsiooni loetud nädalatega.

Üldine füüsiline rahulolu

Füüsiline rahulolu on uuringupunkt, millele pöörati erilist tähelepanu just naiste puhul, kes olid läbinud rinnavähenduse või rindade tõstmise operatsiooni. Analüüsiti kas ja kuidas paranes igapäevane füüsiline rahulolu operatsiooni tulemusena. Operatsiooni eelselt tundsid enamik naisi piiratud mugavust tegevustes mis hõlmasid ülakeha (valu kaelas, ülaseljas, ebamugav enesetunne sportides, eriti joostes). Samuti toodi välja probleemina piiranguid riiete, eriti pesu, valimisel. Riided istusid halvasti, olid ebamugavad või (pesu korral) ei toetanud piisavalt.

Operatsioonijärgselt paranes üleüldine mugavustunne kõigil uuringus osalenud naistel. Naised kes olid läbinud rinnavähendusoperatsiooni, täheldasid oluliselt vähenenud või kadunud valu ülaseljas ja kaelas ning oluliselt rohkemat liikumisvabadust ja mugavustunnet sportides. Lisaks sportimisele märkisid naised kasvanud mugavustaset pea igas eluvaldkonnas. Rindade tõstmise operatsiooni teinud naised märkisid, lisaks paranenud välimusele, suure hüvena ka löövete ning higistamise vähenemist. Kokkuvõttes Tundis iga rinnaoperatsiooni läbinud naine märkimisväärset paranemist elukvaliteedis nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt.

Rahulolu teenindusega

Uuriti ka seda kuidas hinnati rinnaoperatsiooni protsessi tervikuna. Täpsemalt keskenduti sellele kuidas naised hindasid informatsiooni, mis neile jagati operatsiooni kohta enne lõikust, kuidas nad hindasid hoolitsust mis nad said haiglasoleku vältel ning milline oli teenindava personali töö kvaliteet. Kuigi vastused olid erinevad ning isegi sama kirurgi kohta oli erinevatel inimestel erinev tagasiside, hindas enamik uuringus osalenud naisi teenindust väga kõrgelt. Naised tundsid end hästi informeerituna ning turvaliselt. Väga kõrgelt hinnati reeglina ka teenindava personali tuge nii operatsiooni eelselt kui ka -järgselt.

Kokkuvõttes selgus uuringust, et rinnaoperatsioon andis naistele vabaduse tunda ennast oma kehas oluliselt paremini. Märkimisväärselt tõusis uuringus osalenud naiste sõnul enesekindlus ja rahulolu oma välimusega ning mitmed neist pidasid otsust lasta oma rindu korrigeerida üheks parimaks oma elus.

Lähemalt saab rinnaoperatsioonide kohta lugeda The Health Clinicu kodulehelt, mis pakub Tallinnas rinnaoperatsioonidele tasuta konsultatsioone.

Tagasi üles