Tartu Ülikooli teadusprorektor: ükski ülikool pole skeemitamise eest lõpuni kaitstud

Tartu ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul pole ükski ülikool skeemitamise eest kaitstud. 

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul on taunimisväärne see, kui Euroopa Komisjoni finantseeritavates ja muudes teadusprojektides kajastatakse kulusid, mis ei ole projektiga seotud. «Kui tegu peaks olema tahtliku petmisega, siis see pole aktsepteeritav,» ütles Vassil. 

Samas märkis ta, et ükski ülikool ei ole lõpuni kaitstud selle eest, et raha kasutamises võib esineda tänases Postimehes kirjeldatud juhtumeid. «Kui selline olukord tekib, tuleb põhjused välja selgitada ja vastavad meetmed kasutusele võtta,» ütles Vassil. 

Ta märkis, et Tartu Ülikoolis lasub euroraha sihipärase kasutamise vastutus eduka taotluse esitanud teadlasel, kes on enamasti ka projekti vastutav täitja. «Institutsionaalselt vastutab instituut, kus projekt asub,» lisas ta. 

«Kui rikkumised ilmnevad, tuleb need lahendada, eksimuste korral kulud hüvitada ja neist õppida,» lisas ülikooli teadusprorektor. Pisteliselt kontrollib raha kasutamist Vassili sõnul ülikooli siseaudit, lisaks kontrollivad Euroopa Liidu toetatavate projektide rahastust tõukefondide puhul ka Eesti rakendusüksuste auditid või Horisont 2020 programmi projektide puhul Euroopa Komisjoni auditid, rääkis Vassil. 

«Viimati auditeerisid Euroopa Komisjoni audiitorid Tartu Ülikooli 2018. aastal, kui vaadati üle Horisondi projektid. Suuri rikkumisi ei tuvastatud, leiti mõneeuroseid erinevusi, mis tulenesid üksikutest detailidest ülikooli ja Euroopa Komisjoni raamatupidamisnõuetes,» ütles ta. 

Vassili sõnul on raha sihipärase kasutamisega seotud kontroll administratiivselt äärmiselt kulukas ja kurnav. «Küsimus on, kui suurt kontrollmehhanismi on mõistlik ülal pidada selleks, et avastada üksikuid eksimusi,» ütles ta. 

Vastuseks küsimusele, kas TTÜ rektor Jaak Aaviksoo peaks ametist lahkuma, vastas Vassil, et ei pea vajalikuks seda kommenteerida. «Avaldame TTÜ rektoraadile toetust probleemi kiirel ja läbipaistval tuvastamisel,» ütles ta.

Postimees kirjutas tänases lehes, et Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Nurkse avaliku halduse instituut skeemitas Euroopa Liidu projektirahasid teadlastele palkadeks, võltsides selleks ajatabeleid ja töötunde.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles