Enefit Kaevanduste juhid jäid kahe kaevuri surma põhjustamises lõplikult õigeks

BNS
Copy
Vladimir Šalašindki ja Igor Agutin jäid kahe kaevuri surma põhjustamises lõplikult õigeks.
Vladimir Šalašindki ja Igor Agutin jäid kahe kaevuri surma põhjustamises lõplikult õigeks. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Riigikohus ei võtnud arutusele prokuröri kaebust tööandjate õigeksmõistvale otsusele kahe kaevuri surmaga lõppenud tööõnnetuses.

Prokurör vaidlsutas riigikohtus Viru maakohtu mullu 7. juuni ja Tartu ringkonnakohtu mullu 21. detsembri õigeksmõistava otsuse, kuid riigikohus ei võtnud prokuröri kassatsioonkaebust arutusele.

Seetõttu jõustus õigeksmõistev kohtuotsus nii Enefit Kaevandused ASi kui ka kahe tema töötaja Vladimir Šalašinski ja Igor Agutini suhtes ning riik peab neile hüvitama kohtuotsustega eelnevalt väljamõistetud kaitsjatasud.

Prokurör taotles maakohtus Enefit Kaevandused AS-ile rahalist karistust 8 miljonit eurot ning tema kahele vastutavale töötajale vangistust tingimisi kaheaastast vangistust kolmeaastase katseajaga.

Enefit Kaevandused AS-i kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv selgitas, et riigikohtu määrus kinnitab seda, et kõrgem kohus sisuliselt nõustub maa- ja ringkonnakohtu järelduste ja hinnangutega selles, et süüdistatavate tegevuses puudus süüteokoosseis.  

Advokaadi sõnul ei tuvastanud riigikohus eelnevas menetluses menetlusnormide rikkumist ega materiaalõiguse ebaõiget kohaldamist, mis oleks prokuröri kassatsioonkaebuse menetlusse võtmise eelduseks.

Pilv ütles BNSile, et nii maakohus kui ka ringkonnakohus on äärmise põhjalikkusega analüüsinud kõiki asjaolusid ja kogutud tõendeid ega tuvastanud, et Enefit Kaevandused AS oleks rikkunud tööohutus- ja tervishoiunõudeid, mis olid süüdistuse aluseks.  

Kaitsja tõi eelnevas menetluses ettevõtte nimel välja, et tegemist on äärmiselt  kahetsusväärse juhtumiga ning Enefit Kaevandused on kannatanute peredele välja maksnud kollektiivlepingust tulenevad hüvitised ja ka kokku leppinud kannatnute lastele igakuise hüvitise maksmise, sõltumata kohtuotsusest.

Eelmise aasta lõpus jättis Tartu ringkonnakohus kaks inimelu nõudnud tööõnnetuse süüasjas muutmata Viru maakohtu otsuse, millega mõisteti kuriteo tuvastamatuse tõttu õigeks AS Enefit Kaevandused, selle peainsener Igor Agutin (53) ja töökeskkonna spetsialist Vladimir Šalašinski (64). Prokuratuur süüdistas neid tegevusetuses ning töötervishoiu ja -ohutuse nõuete eiramises ning ettevaatamatusest kahe kaevanduse töötaja surma põhjustamises 2015. aasta jaanuaris.

Prokuratuuri süüdistuse järgi jätsid süüdistatavad oma kohustused täitmata ega korraldanud Estonia kaevanduse šurfi läbindamisel töid ohutult. Selle tagajärjel sai süüdistuse järgi võimalikuks kahe läbindaja surm, kui nad läksid 29. jaanuaril 2015 rajatava šurfi astangule, kus õhk sisaldas elule ja tervisele kahjulikke gaase või aure.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles