Valitsus saab ülevaate Eesti Panga nõukogu nimetamise eelnõust

Martin Helme

FOTO: Pilt videost

Rahandusminister Martin Helme esitab neljapäevasel istungil valitsusele rahandusministeeriumi arvamuse Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise eelnõu kohta, ministeeriumi hinnangul tuleb mõningaid aspekte veel kaaluda.

Rahandusministeerium toetab riigikogu rahanduskomisjoni esitatud eelnõu eesmärke, kuid soovitab põhjalikult analüüsida seadusemuudatusega seonduvaid aspekte, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eelnõu kohaselt koosneks nõukogu esimehest, iga riigikogu fraktsiooni esindajast ja neljast valdkonna asjatundjast. Kuna nõukogu liikmete arv hakkaks vastama fraktsioonide arvule riigikogus, siis juhib rahandusministeerium tähelepanu, et sellest hakkab sõltuma, kas nõukogus on suurem kaal riigikogu esindajatel või valdkonna asjatundjatel ja nõukogu esimehel.

Kui nõukogus on muutuv liikmete arv, tuleb üle vaadata ka nõukogu kvoorum, märgib rahandusministeerium. 

Eelnõu kohaselt nimetab iga riigikogu fraktsioon oma esindaja ja nõukogu esimees esitab lisaks valdkonna asjatundjad. Ministeerium märgib, et riigikogu uue koosseisu volituste algusaeg ja Eesti Panga nõukogu volituste aeg on nihkes ning seega võib juhtuda, et mõni riigikogu koosseis saab Eesti Panga nõukogu liikmed nimetada oma viimasel ametis oleku aastal.

Kehtiva õiguse kohaselt koosneb nõukogu esimehest ja seitsmest liikmest. Nõukogu esimehe nimetab presidendi ettepanekul ametisse riigikogu ja liikmed nimetab riigikogu Eesti Panga nõukogu esimehe ettepanekul. Nii nõukogu esimees kui ka liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks.

Eelnõu kohaselt täiendatakse seadust, lisades, et nii nõukogu esimehel kui ka liikmetel peavad olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused.

Eesti Panga nõukogu esimeest ega nõukogu liikmeid ei või ametisse nimetada rohkem kui kaheks järjestikuseks ametiajaks. Kehtivas õiguses piirang puudub.

Eelnõu kohaselt sätestatakse, et kui nõukogu esimees ei ole riigikogule esitanud nõukogu uue koosseisu kandidaate hiljemalt kuus kuud enne nõukogu koosseisu volituste tähtaja lõppemist või kui nõukogu uue koosseisu kandidaatide nimekiri ei leia riigikogu enamuse toetust, nimetab riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul nõukogu uue koosseisu, mille kinnitamine vajab riigikogu koosseisu kahe kolmandiku häälteenamust.

Ministeeriumi hinnangul on küsitav kahe kolmandiku häälteenamuse nõude kooskõla põhiseadusega.

Valitsuse arvamus tuleb esitada 22. novembriks rahanduskomisjonile.

Tagasi üles