Austria lõpetas kriminaaluurimise Mati Alaveri suhtes

Mati Alaver pärast süüdimõistvat kohtuotsust.

FOTO: Tairo Lutter

Austria lõpetas dopinguäfääri kriminaaluurimise suusatreener Mati Alaveri suhtes, kuna Harju maakohus mõistis ta novembri keskel dopingu tarvitamise kallutamises süüdi.

Austria dopingujuurdlust vedav Innsbrucki riigiprokurör Hansjörg Mayr ütles Postimehele, et kuna Alaver mõisteti dopingusüüasjas Eesti kohtus süüdi, lõpetas Austria tema suhtes algatatud kriminaalmenetluse.

Mayr lisas, et Alaveri suhtes kriminaalmenetuse lõpetamise dokument ei ole avalik ning seda ei ole võimalik ajakirjanikega jagada.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas ütles Postimehele, et prokuratuuril puudub info selle kohta, nagu oleks Austrias Mati Alaveri suhtes kriminaalmenetlust lõpetatud.

Küngas märkis, et Eesti riigiprokuratuur ei saa kommenteerida Austria kolleegide otsuseid.

Harju maakohus kuulutas Mati Alaveri kaitsja Aivar Pilve taotlusel kohtutoimiku kinniseks, tuues põhjenduseks Austrias käiva kriminaaluurimise ja tunnistajate delikaatsed terviseandmed.

Kuigi Austrias on kriminaalmenetlus lõppenud, et tähenda see, et Alaveri dopingusaaga on lõpule jõudnud. Kriminaaluurimine on käimas ka Saksamaal.  

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles Postimehele, et kohtunik ei kavatse kohtutoimikut avalikuks teha isegi siis, kui kohus saab Austriast ametliku kinnituse, et kriminaaluurimine Alaveri suhtes on lõppenud.

«Kohtunik peab toimiku kinniseks kuulutamist jätkuvalt põhjendatuks ning ühelgi ajakirjandusväljaandel ei ole õigust seda vaidlustada,» ütles Siplane.

Harju maakohus tunnistas endise suusatreeneri Mati Alaveri (65) kokkuleppemenetluses 14. novembril süüdi dopingu tarvitamisele kallutamises ning mõistis talle tingimisi vangistuse.

Kohus mõistis Alaverile aastase tingimisi vangistuse aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Alaveri süüdistati selles, et ta kasutas suusatreenerina ära enda autoriteedist tulenevat mõju ja usaldust ning kallutas mitut suusatajat tarvitama veredopingut ja muid dopinguaineid. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul sisaldas süüdistus peale veredopingule kallutamise ka juhtumeid, kus Alaver pakkus sportlastele kasvuhormooni.

Mati Alaver ise pärast kohtuotsuse kuulutamist ajakirjanikele ühtegi kommentaari anda ei soovinud, sisuliselt põgenes kohe kohtumajast.

Alaveri kaitsja Aivar Pilv sõnas pärast kohtuotsust, et enda süüd treener selles asjas kinnitanud ega omaks võtnud ei ole. Kokkuleppe sõlmimine süü omaksvõtmist ka tegelikult ei eelda.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul käsitleb süüdistus Alaveri tegevust aastatel 2016–2019. «Hindame kõrgelt piiriülest koostööd tõendite kogumisel ja infovahetust Austria ja Saksamaa kolleegidega, mis andis kriminaalasja jaoks olulisi materjale ning võimaldas asja kohtusse saata,» ütles juhtiv riigiprokurör.

Perni sõnul on Eestis võimalik kriminaalmenetlust läbi viia ainult selle kuriteo suhtes, mis puudutab dopingu tarvitamisele kallutamist või siis mõningatel juhtudel näiteks dopinguainete salakaubana riiki toimetamise puhul. «Selle menetluse raames saime uurida ainult neid kuritegusid, mis mahuvad kuni viieaastase ajaraami sisse, sest varasemate kuritegudega tegelemine oleks olnud välistatud, kuna kriminaalmenetlust ei saa kuritegude aegumise tõttu läbi viia,» selgitas prokurör.

Tagasi üles
Back