Jüri Ratas: Ühendkuningriik jääb lähedaseks sõbraks ka pärast Brexitit

Jüri Ratas.

FOTO: Mihkel Maripuu

Peaminister Jüri Ratas leiab, et Eesti peab hoidma Ühendkuningriigiga häid ja lähedasi suhteid, seda ka siis, kui Inglismaa astub Euroopa Liidust välja. 

Peaminister Jüri Ratase sõnul ütlesid briti valijad eilsetel parlamendivalimistel oma sõna ning andsid sellega tugeva mandaadi Boris Johnsonile. «Ühendkuningriik on ja jääb Eesti jaoks oluliseks partneriks, liitlaseks ja ennekõike lähedaseks sõbraks nii praegu kui ka pärast ühendusest lahkumist,» sõnas Ratas.

«Ootame Ühendkuningriigilt edasisi samme, mis suurendavad selgust ja ettenähtavust EList väljaastumise protsessis. See on oluline korrapärase lahkumise tagamiseks ning annab meile võimaluse asuda tulevikusuhete kõneluste juurde,» rääkis peaminister.

Ratase sõnul on oluline hoida ELi ühtsust ning jätkata vajaliku ettevalmistusega. Tema sõnul on Eestile tähtis võimalikult lähedase suhte hoidmine ja seda eelkõige välis-, kaitse-, julgeolekupoliitikas ning vabakaubanduses. 

Peaminister Ratas osales täna ka euroala tippkohtumisel, mis toimus laiendatud koosseisus. 27 liikmesriigi juhid kõnelesid Euroopa stabiilsusmehhanismist, lähenemise ja konkurentsivõime eelarvelisest toetusvahendist, mis on eraldi euroalale suunatud eelarvemeede majanduskasvule suunatud reformide toetamiseks ning pangandusliidu tugevdamisest.

Ratase sõnul on käesoleva aasta üks olulisi ülesandeid olnud Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi ettevalmistamine. Reform annaks ESMile õiguse toetada pankade kriisilahendusfondi. «Teeme seda reformi hoiustajate, euroala majanduse ja finantsstabiilsuse kaitsmiseks. Mul on hea meel, et põhimõtteline kokkulepe on saavutatud. Ootan lõplikule selgusele jõudmist järgmise aasta alguses,» sõnas Ratas.

Peaminister kinnitas, et Eesti toetab ka pangandusliidu edasi arendamist. «Oleme valmis liikuma euroala pankade ühtse hoiusekindlustuse poliitiliste läbirääkimiste etappi. Pangandussektoris peab jätkuma riskide vähendamine,» lisas Ratas ja tõi esile, et iga liikmesriik peab ka ise finantsstabiilsuse tagamisele kaasa aitama.

Ratas märkis veel vajadust jätkata tööd euroala eelarvevahenditega ELi eelarve läbirääkimiste raames. «Täiendavad sissemaksed riikide poolt euroala eelarvevahendile peavad jääma vabatahtlikuks,» kinnitas peaminister.

Tagasi üles