Veofirmad üritasid jäätmeid Soomest ebaseaduslikult Eestisse tuua

Jäätmed.

FOTO: Tairo Lutter

Keskkonnainspektsiooni ning maksu- ja tolliameti (MTA) ametnikud leidsid möödunud reedel Tallinna reisisadamas neli Soomest tulnud Eesti veofirmadele kuuluvat veokit, millel olevad jäätmed ei vastanud saatelehtedel märgitud andmetele.

Loa ja vormistatud dokumentide järgi pidid veokites olema olmejäätmed, kuid kolmel juhul tuvastati olmejäätmete asemel purustatud pakendijäätmed ning ühel juhul prügikütuse asemel ehitus- ja lammutussegapraht, teatas keskkonnainspektsiooni pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile.

Mittevastavustest informeeritakse ka Soome pädevat asutust. Purustatud pakendijäätmete sortimisjäägid lubati pärast mittevastavuse fikseerimist ja meie pädeva asutuse ehk keskkonnaametiga konsulteerimist viia AS Enefit Green põletusse, kuid poolhaagis ehitus- ja lammutussegaprahi jäätmetega paigutati Keskkonnainspektsiooni territooriumile. Nende osas alustatakse algaval nädalal Soome tagasisaatmise menetlust.

«Rahvusvaheline jäätmevedu ei ole keelatud, aga selleks peab olema luba ja tuleb täita loas ettenähtud tingimusi. Praegusel juhul oli tegemist ebaseadusliku jäätmeveoga, millega seoses alustame väärteomenetlused, et selgitatada välja täpsemad asjaolud,» märkis Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva.

«Jäätmete sissevedu ja edasine käitlus peab toimuma ranges kooskõlas seadustega, et vältida jäätmete sattumist käitlemisõigust mitteomavate isikute valdusesse või selleks mitteettenähtud kohta. Kahjuks on olnud mitmeid juhtumeid, kus Soomest toodud jäätmed on veetud lihtsalt loodusesse või üritatud neid karjääri maha matta,» lisas Tehva.  

Tagasi üles