Reitingutes juhivad Reformierakond ja Keskerakond

Kaja Kallas

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Viimane nädal erakondade reitingutes suuri muutusi ei toonud, mis tähendab, et jätkuvalt on liider Reformierakond ja teisel kohal Keskerakond, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti uuringust. 

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,3 protsenti, Keskerakonda 25,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Nädalaga jäid muutused erakondade toetusprotsentides 0,5 protsendi piiresse ning seega ühegi erakonna reiting märkimisväärselt ei muutunud. 

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,3, Eesti 200 kaheksa ning Isamaa 5,5 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,4 ja opositsioonierakondi 38,6 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölder vaatles, kuidas on läinud nendel erakondadel, kes oma toetuse madala taseme tõttu jäävad enamasti pildilt kõrvale. «Vabaerakond ja Elurikkuse Erakond, kelle mõlema toetus on valimistele järgnenud ajal püsinud enamasti all ühe protsendi, on hiljuti teatanud liitumisplaanidest järgmisteks kohalikeks valimisteks. Eeldatavasti näeme seal kandideerimas ka rohelisi, kes on suutnud oma toetust hoida umbes kahe protsendi kandis,» arutles Mölder. 

Tema sõnul on rohelistel selgelt kõrgem toetus naiste hulgas, samas ülejäänud kahe väikeerakonna puhul stabiilset soolist erisust toetuses pole märgata. Elurikkuse Erakonnal on selgelt suurem toetus eestlastest valijate hulgas, kuid ülejäänud kaks selle koha pealt ei eristu. 

«Kõik kolm väikeerakonda apelleerivad keskeltläbi pigem noorematele valijatele ning siinkohal on erinevused võrreldes nende üleüldise toetusega kohati isegi väga suured. Rohelised on väga selgelt noorte erakond – vanusegrupis 18–24 on nende toetus alates valimistest olnud kohati isegi üle kümne protsendi. Ka 25–34-aastaste seas on nende toetus küündinud üle valimiskünnise,» märkis Mölder. 

«Elurikkuse Erakonnal stabiilselt kõrget toetust kõige nooremas vanusegrupis pole, kuid nende toetus on olnud suurem pigem 25–34-aastaste hulgas ning kohati ka mõnes vanemas vanusegrupis. Vabaerakonna toetus on kõige nooremate valijate hulgas olnud kohati väga kõrge, kuid samas ka väga ebastabiilne. Nende reiting on stabiilsem pigem keskmistes vanusegruppides,» ütles Mölder. 

«Kolmest mikroerakonnast on Elurikkuse Erakond pigem kõrgharitute erakond, samas on roheliste toetus sageli selgelt kõrgem just algharidusega valijate hulgas. Ilmselt on siin tegemist suuresti gümnaasiumi lõpuklassi õpilastega, kes on saanud valimisealiseks, kuid kellel on keskharidus veel omandamata. Vabaerakonna puhul selget trendi hariduskategooriate lõikes pole märgata,» ütles Mölder ja lisas, et valijate sissetulekus ei ole ühegi väikeerakonna puhul väga selget eristumist näha. 

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on 2016. aasta jaanuaris asutatud mõttekoda, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Tagasi üles