Sisuturundus

Tippinvestorite nõuanded edukaks investeerimiseks

FOTO: Pexels

Investeerimine kõlab tihti tegevusena, millega saavad tegeleda ainult äärmiselt targad ja rikkad inimesed. Tegelikult saab investeerimisega alustada igaüks ning tegemist ei ole vaid ülirikaste pärusmaaga. Investeerimise alustamise esimeseks sammuks võiks olla valdkonna hoolikalt selgeks tegemine ning investeerimistegevuse eesmärgistamine ja võimalike kaasnevate riskide mõistmine. Enne alustamist tasub tutvuda ka investeerimismaailma tuntud tegijate näpunäidetega.

Investeerimise alustamiseks ei pea ilmtingimata omama suuri rahasummasid. Investeerimise alustamine on võimalik ka väikeste ja mõõdukate säästudega. Algaja investor peaks alustama rahulikult ning liigsete riskide võtmist vältima. Kogemuse (ja kapitali) kasvades on alati võimalik oma tegevust intensiivistada. Mitte kunagi ei tohiks investeerida vahenditega, mille kaotamist investor endale lubada ei saa. Alljärgnevalt oleme esile toonud tuntud investorite mõttekäigud.

Tea, kuhu ja millesse investeerid

Üheks kõigi aegade edukaimaks investoriks peetakse Ameerika Ühendriikide investorit, ettevõtjat ja filantroopi Warren Edward Buffettit. Buffett on Berkshire Hathaway tegevjuht ja üks maailma rikkaimaid inimesi. Ta on soovitanud mitte investeerida ettevõttesse, mille sisust ja tegevusest investor aru ei saa. Kiirustamisel, ülevaate ja analüüsi puudumisel võib juhtuda, et tehakse läbikaalumata ostutehinguid, neis pettutakse ja seejärel püütakse oma investeeringutest kiiresti lahti saada. Pettumuse najal tehtud kiire likvideerimine võib investori jaoks aga lõppeda ootamatute kahjumitega.

Alustavaid investoreid on lisaks sellele tihti painanud küsimus, kui kaua tasub väärtpabereid peale nende soetamist hoida. Selline määratlemine on väga keeruline ning sõltub investori eesmärkidest, plaanist ja üleüldisest turuolukorrast. Warren Buffett on öelnud, et kui investor ei ole valmis väärtpabereid hoidma vähemalt kümme aastat, siis ei ole mõtet neid isegi kümneks minutiks osta. Eksisteerib võimalus, et ettevõtte väärtus ajas kasvab ning sellega koos kasvab ka investeeringu väärtus (ka ideaalses turusituatsioonis võib ettevõtte või aktsiate väärtus siiski langeda). Enamasti tuleb investoril tehingute avamise ja sulgemise puhul arvestada ka tehingutasudega. Tehingutasude mõistmine on investori jaoks oluline, sest  positsioonide avamise ja sulgemisega kaasnevad sageli investori jaoks täiendavad kulud. Kui soetatud aktsiad või osakud ei ole investorile ajaga jõudnud kasumit teenida (või need on koguni kahjumis), siis tehingutasud ja võimalikud maksukohustused võivad investori lõppresultaati veel täiendavalt muuta.

Hind on see, mida maksad, väärtus on see, mille saad.“ – Warren Buffett

Warrent Buffet on rõhutanud ka seda, et oluline on teada, mis vahe on hinnal ja väärtusel. Aktsiaturg võib olla väga voaltiilne,  mis tähendab, et hinnad muutuvad väga sageli ja kiiresti. Ainuüksi hinna teadmine ei garanteeri head investeeringut. Oluline on mõista investeeringu tegelikku väärtust. Tihti on olukordi, kus ettevõtte aktsiad või osakud võivad investori jaoks olla atraktiivse hinnaga, kuid pikas perspektiivis (kui neil ei ole tegelikku väärtust), võib investor oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada. Alati tasub tutvuda ettevõtte käekäigu, prospekti ja tulevikuplaanidega ning lisaks heita pilk ka ettevõtte minevikku. Ainuüksi ajaloolise infoga tutvumisel tasub siiski olla ettevaatlik ja meelde jätta, et varasemad tulemused või tulemuslikkus ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena. Mitte keegi ei näe tulevikku ning tulevase väärtuse eeldamine on alati suuremal või vähemal määral hüpoteetiline.

Buffet rõhutab, et investeerimine ei ole kiire viis rikastumiseks. Et päriselt investeerimisega rikkaks saada, tuleb olla kannatlik ja järjepidev.

Hajuta riske

Ära pane kogu oma raha ühte kohta, hajuta oma riske. Juba 12-aastasena investeerimismaailma sukeldunud Ray Dalio selgitab seda olukorda järgnevalt: Kui suunad kogu oma investeringu vaid ühte kohta ning juhtub, et näiteks soetatud aktsiate väärtus väheneb või kukub nulli, oled kogu oma rahast ilma. Kui Sinu investeering on aga jaotatud 20 erinevasse kohta, siis ühe investeeringu ebaõnnestumine ei pruugi  Sinu investeerimisportfelli nii suures mahus mõjutada.

Ära tee investeeringuid emotsioonidest lähtuvalt

Ameerika investor ja riskifondide haldur William Albert Ackman, tuntud ka kui Bill Ackman on öelnud järgmist: „Ära seo oma emotsioone investeeringutega. Otsuseid tuleb teha ratsionaalselt ja faktipõhiselt.“ Näiteid emotsionaalsetest otsustest leiame palju krüptovaluutat tabanud buumist. Buum tõi turule palju selliseid investoreid, kes tegid oma ostud vaid emotsioonide ja unistuste najalt sooviga võimalikult kiiresti rikkaks saada. Sageli puudus investoritel arusaam krüptovaluuta toimimisest ja võimalikest riskidest. Otsuseid tehti enamasti vaid emotsioonidest lähtuvalt (ja hirmust võimaliku raharongist mahajäämise ees). See tõi kaasa olukorra, kus suur rikkus jäi paljudele investoritele vaid unistuseks ning sageli kaasnes vastupidine tulemus (kas osaline või täielik investeeringu kaotamine).

Majanduslanguse korral jää rahulikuks

Kõhutunnet ei saa alati usaldada. Ray Dalio sõnul on inimloomusele omane minna kaasa igasuguste trendidega. Kui me näeme turgu langemas, siis meie instinktid ütlevad, et peame kiiresti kõik maha müüma. Kogenud investorid kaaluvad sellistel hetkedel aga hoolikalt oma investeeringu hoidmist. Sageli on neil investeeringut tehes lisaks sisenemisplaanile ka kindel väljumisplaan, seda ka kriisiolukordadeks. Nende eesmärgiks on rahulikult oodata, jälgida turgu ning järgida paika pandud plaani. Ühtlasi väärib tähelepanu asjaolu, et turu üldises langustrendis odavnevad sageli paljude aktsiate ja osakute hinnad.  Kasutades juba varem toodud Buffeti näidet väärtuse ja hinna suhestumisest, võib investor langustrendis leida väärtuslikke allahinnatud ettevõtteid. Igasuguste tipp- ja  madalpuntkide püüdmisel peab aga olema äärmiselt ettevaatlik. Täpseid tippe ega madalpunkte ei tea ega näe keegi kunagi täpselt ette. Selliseid punkte nähakse graafikul vaid minevikku tagasi vaadates.

Kuhu on võimalik investeerida ja milliseid finantsinstrumente tänapäeval pakutakse?

Tänapäeva maailm pakub investeerimiseks väga palju võimalusi. Raha saab paigutada aktsiatesse, võlakirjadesse, tooreinetesse, krüptovaluutadesse, ETF-idesse ja sadadesse teistesse finantsinstrumentidesse. Näiteks investeerimiseks parimate aktsiate valikul on paljude investorite tähelepanu köitnud ka dividendiaktsiad. Dividendiaktsiad pakuvad investoritele võimalust teenida potentsiaalset passiivset sissetulekut dividendimaksete näol. Lisaks võib ajas kasvada ka konkreetse dividendiaktsia väärtus.

Lõppsõna

Kogenumad investorid teevad üldjuhul enne investeerimiotsuste tegemist põhjaliku analüüsi. Sageli kasutatakse oma otsuste kinnitamiseks (või ümber lükkamiseks) ka fundamentaalset ja tehnilist analüüsi. Meeles tasub pidada, et mitte kunagi ei tohiks investeerida vahenditega, mille kaotamist investor endale lubada ei saa. Oluline on iga finantsinstrumenti tundma õppida, kasutada raha- ning riskijuhtimist ja veenduda, et valitud instrument investorile sobib ning investeerimistegevusega kaasnevad riskid on endale hoolikalt teadvustatud.

Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvugefinantsteenuse tingimustega ning veenduge et olete riskidest aru saanud. Täiendava informatsiooni saamiseks soovitame tutvuda Admiral Markets AS teenuse tingimustega www.admiralmarkets.ee või konsulteerida spetsialistiga. Antud teave on informatiivse iseloomuga ja ei ole mõeldud soovitusena investeerimisotsuste tegemisel.

Tagasi üles
Back