Kuku raadio saatesse «Nädala tegija» andis jäätmemajanduse ja ohtlike kütuste ümberpumpamise probleemidest aru keskkonnaminister Tõnis Mölder. Minister leidis, et prügiveos peaks võimaldama rohkem ressurssi ja vastutust kohalikule omavalitsusele, et tõsta jäätmekorje ühiskonna ootustele vastavaks. 

Mölder tunnistas, et jäätmemajanduse eesmärgid ja ühiskonna ootused ei vasta sellele reaalsusele, mis on olnud poliitilise agenda kokkulepe viimased kümme aastat. Ta rõhutas, et poliitikutel ja ka tal endal tuleb peeglisse vaadata, et viimase kuue-seitsme aasta jooksul pole jäätmemajanduses ühtegi suuremahulist otsust vastu võetud, sest pole laia poliitilist kokkulepet. «See on tekitanud täna olukorra, kus tõepoolest teatud tegevustes on küsitavusi,» märkis ta.

Keskkonnaminister möönis, et teiste Euroopa riikidega võrreldes tuleb tunnistada, et meie jäätmemajandus on suhteliselt lapsekingades. Poliitikud pole kokku leppinud, kas minna täielikult üle vabaturule. Täna on Eesti turg jäätmemajanduses üks Euroopa liberaalsemaid. Möldri arvates peaks siiski kohaliku omavalitsuse roll olema tugevam ja selgem. 

Kui neile anda ressurssi ja tõsta vastutust, siis saab riik ka kontrollida, et jäätmekorje oleks reeglitele ja ootustele vastav. «Riigina ja ministeeriumina me igasse majapidamisse ei jõua, aga kohalik omavalitsus on see, kes teab, kui palju inimene või leibkond prügi toodab, millised lepingud tal võiksid olla. Tema saab ka jälgida ja pidada järelevalvet prügivedaja üle, kellega leping on sõlmitud.»

Pürgimajanduse alus on siiski see, et majapidamised koguks segaolmejäätmed ja biojäätmed eraldi, rõhutas Mölder. Kui biojäätmed tõsta eraldi, siis on ülejäänud jäätmed olulised puhtamad ning seda on lihtsam taaskasutusse võtta. Uue ministri eesmärgiks on saavutada 2023. aastaks olukord, kus kõik majapidamised peavad biojäätmeid eraldi koguma. 

Saatejuht Ulla Länts võttis jutuks ka kaitsealadel naftakütuste ümberpumpamise. Minister selgitas, et ta soovib lähiajal viia valitsusse uue määruse eelnõu. Kõik huvigrupid on täna seisukohal, et hoiualal või hoiualaga piirneval alal selliseid ümberlaadimise operatsioone enam tulevikus teha ei luba. 

Mölder tõi välja, et tema meelest peaks lisaks olemasolevatest ankrualadest välja valima paar kohta, kus ümberlaadimine merel on lubatud, sest teatud juhtudel on see mõistlik ja põhjendatud. Igal juhul tuleb aga viia keskkonnaohud miinimumini.