E, 2.10.2023

3 uut täienduskoolitust, 16 eriala, 30 000 vilistlast ja 115 tegutsemisaastat - see on Tallinna Majanduskool

Facebook
Foto: Tallinna Majanduskool

Tallinna Majanduskool on üks vanimaid kutseõppeasutusi, mis tähistab tänavu 115. tegutsemisaastat. Selle aja jooksul on koolist lõputunnistuse saanud hinnanguliselt üle 30 000 õpilase ning õppeasutuse populaarsus kasvab iga-aastaselt. Miks see nii on?

Läbi erinevate ajastute on kooli tegevuseks olnud majandus-, finants- ja õigusalaste erialade õpetamine ning õppekavade koostamise aluseks on põhjalikud tööturuvajaduse uuringud. See on kindlasti ka üks põhjus, miks küündivad sisseastumiskonkursid aina uutesse kõrgustesse. Näiteks 2020/2021 õppeaastal olid suurimad konkursid erialati järgmised: raamatupidaja 6,5, turundusspetsialist 4,7, õigusassistent 4,5, personalispetsialist 2,8 ja sotsiaalmeediaspetsialist 2,4 inimest ühele kohale.

Foto: Tallinna Majanduskool

Numbrid räägivad enda eest ning annavad aimu kooli erialade vajalikkusest ning fakt, et iga kolmas õpilane on jõudnud majanduskoolini läbi sõbra või pereliikme soovituse, kõneleb sellest, et kooli tervikuna usaldatakse ja hinnatakse. Selleks on ka põhjust!

Kooli teevad kõrgelt hinnatuks selle õpetajad, kelle hulgas on nii professionaalseid koolmeistreid, kui ka professionaalseid juriste, kvaliteedijuhte, turundusinimesi, sotsiaalmeedia gurusid, finantsjuhte, ettevõtjaid ja teisi omal alal tunnustatud tegijaid, keda kõiki ühendab soov anda oma panus Tallinna Majanduskooli heaks. Igapäevaselt astuvad need valdkonna spetsialistid välja oma tavapärasest tööst, et tuua klassiruumis oma teadmised ja kogemused majanduskooli õppijateni.

Foto: Tallinna Majanduskool

Sügisel alustab 3 uut tasuta täienduskoolituse kursust

Õppima ja end täiendama oodatakse erialadele:

  • Finantsvaldkonna klienditoe spetsialist
  • Müügijuht
  • Õigusalane täienduskoolitus kohalike omavalitsuste teenistujatele

Õppima oodatakse vähemalt keskharidusega inimesi, kes tunnevad, et vajavad nendes valdkondades uusi teadmisi. Täpsemalt on müügijuhi kursus suunatud inimestele, kes on edenenud karjääriredelil müügijuhi positsioonile või kellel on selleks soovi ja väljavaateid, kuid kelle varasem haridustaust on mõnest teisest valdkonnast. Finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti täienduskoolitus on jällegi inimestele, kes sooviksid oma tuleviku siduda pangandusega ning samal ajal toetada kliente nende suhtluses pangaga ja pankade erinevate toodete kasutamisel. Õigusalasele täienduskoolitusele kohalike omavalitsuste teenistujatele oodatakse, nagu kursuse nimigi ütleb, kohalike omavalitsuste teenistujaid, kes tunnevad, et nad vajaksid oma seniste teadmiste/pädevuste uuendamist või täiendamist.

Avalduste esitamine nendele täienduskursustele on juba avatud ning vestlused toimuvad juulikuus. Rohkem infot täienduskoolituse kursuste õppekavade, sisseastumise, avalduste esitamise ja vestluste kohta leiab siit!

Peatselt algab vastuvõtt ka juba tuttavatele 16. kutseõppe õppekavale

Ka tänavu saab alustada Tallinna Majanduskoolis õpinguid 16. kutseõppe õppekaval. Kutsehariduse erialadega saab tutvuda kodulehel.

Sisseastumine 2021/22 õppeaastaks toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 21.06.-18.07.2021 aadressil www.sais.ee.

Majanduskool soovitab enne avalduse esitamist põhjalikult läbi mõelda, kas õppimiseks jääb piisavalt aega muu pere- ja tööelu kõrvalt. Majanduskoolis on õpe korraldatud kas sessioonõppena või õhtuse õppena ning õppevorm tingib sihikindlat õppijapoolset tegevust, et mitte maha jääda.

Õpe on kui rong, mis omas tempos edasi liigub ning kui reisija vahepeal mõnes peatuses maha läheb, jääb ta rongist maha ning ootab terve aasta enne, kui uus rong ta peale võtab!

Majanduskoolis õpetavad oma ala tipud ja tunnustatud praktikud. Tule õppima! Tasuta!

Foto: Tallinna Majanduskool
Facebook
Tagasi üles