Otepää endiste juhtide kriminaalasi jõudis kohtusse

Loora-Elisabet Lomp
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Copy
Otepää endine vallavanem Kaido Tamberg peab prokuratuuri käitumist enda suhtes tarbetuks jõudemonstratsiooniks.
Otepää endine vallavanem Kaido Tamberg peab prokuratuuri käitumist enda suhtes tarbetuks jõudemonstratsiooniks. Foto: Maarius Suviste

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse Otepää endise vallavanema Kaido Tambergiga ja abivallavanema Kajar Lepikuga seotud kriminaalasja ning esitas mõlemale süüdistuse omastamises kolmanda isiku kasuks. 

Lisaks süüdistab prokuratuur Lepikut riigihangete läbiviimise nõuete rikkumises ja Tambergi ka usalduse kuritarvitamises. Veel esitati ühele inimesele süüdistus omastamisele kaasaaitamises.

Prokuratuur süüdistab Tambergi ja Lepikut kolmes omastamise episoodis, mis toimusid aastatel 2016 kuni 2019 ning olid seotud mitme vallale kuulunud objektiga. Süüdistuse kohaselt omastasid nad kolmanda isiku kasuks Otepää valla raha kokku üle 70 000 euro.

Vildakas hankemenetlus ja sahkerdamine Sangaste lossiga

Prokuratuur süüdistab Lepikut ka selles, et ta rikkus 2017. aastal riigihanke läbiviimise nõudeid. Nimelt kaasas ta süüdistuse järgi hanke ettevalmistamisesse ja selleks vajalike dokumentide koostamisse ettevõtja, kes hiljem hankel osales ja selle ainsa pakkujana 100 000-eurose pakkumusega võitis. Prokuratuuri hinnangul rikkus Lepik sellega võrdse kohtlemise põhimõtet.

Sangaste loss
Sangaste loss Foto: Arvo Meeks

Endist vallavanemat Tambergi süüdistab prokuratuur ka usalduse kuritarvitamises seoses Sangaste lossiga. Nimelt otsustas Sangaste vald süüdistuse kohaselt Tambergi ettepanekul loobuda oma osalusest OÜs Sangaste Mõis. Selleks müüdi äriühingu osa MTÜ-le Sangaste Asundused tingimusel, et ostuhinna tasub MTÜ 2021. aasta detsembriks.

Kuigi Tamberg teadis, et MTÜ ei ole võimeline ostuhinda tasuma, oli ta nõus omandi täieliku üleminekuga enne ostuhinna tasumist. Nii jäi tulevane Otepää vald Sangaste mõisast ilma. Tambergil oli vallavanemana kohustus järgida valla huve ja seista valla varalise heaolu eest. Sellist tehingut tehes ta süüdistuse kohaselt kuritarvitas talle antud usaldust ning tekitas vallale umbes 750 000 euro suuruse kahju.

Prokurör: valla huvid jäid tahaplaanile

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kairi Kaldoja sõnul on Otepää vald kui kannatanu esitanud nõude tekitatud kahjude hüvitamiseks kõikide süüdistatavate suhtes

«Kohalike omavalitsuste juhid saavad teha oma tööd sellepärast, et inimesed neid usaldavad. Seetõttu lasub neil ka kõrgem vastutus ja kohustus valla ning sealsete elanike huve kaitsta. Paraku on praegusel juhul kohtueelses menetluses kogutud tõendite põhjal võimalik esitada Kaido Tambergile ja Kajar Lepikule süüdistus mitmes korruptsioonikuriteos,» selgitas Kaldoja. 

Juhtivprokuröri sõnul jäi nende tegude tagajärjel kohalik omavalitsus ilma enam kui 70 000 eurost ja ka osalusest Sangaste Mõisas. «Lisaks on alust arvata, et valitud äriühing on saanud hankeprotsessis eelise, mida läbipaistvas ja võrdset kohtlemist väärtustavas omavalitsuses kindlasti juhtuda ei tohi,» täiendas Kaldoja.

Kohus ei ole eelistungi aega veel määranud. Kohtueelse menetluse viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo.

Tagasi üles