R, 7.10.2022

Mida tasub ettevõtetel ja korteriühistutel teada energiamaailma kohta?

Eesti Energia AS
Mida tasub ettevõtetel ja korteriühistutel teada energiamaailma kohta?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Eesti Energia

Energiavaldkond on enamik inimestele võõras ning segadusttekitav, mistõttu hinnatakse head partnerit, kes võtaks mõtlemise ning vajalike tööde teostamise enda peale. Mitmekülgne energiapartner ei müü ainult elektrit ega gaasi, vaid pakub ka olulisi teenuseid: alates elektrisüsteemi kontrollimisest ja uuendamisest kuni energiasäästlike lahenduste pakkumiseni.

Üheks suurimaks veaks, mida ettevõtted ja korteriühistus kipuvad tegema, on pealiskaudne suhtumine elektrisüsteemi hooldamisse. Elektrisüsteemid ei ole igavesed. Neil on omadus ajas väsida, mistõttu tuleb neid kontrollida, katsetada ja analüüsida ning vajadusel puhastada, pingutada või uuendada.

Sageli jääb tähelepanuta seadusepügal, et kui hoone elektrisüsteemi peakaitse ületab 100 amprit, on kohustuslik sõlmida kirjalik leping käidukorraldajaga, kelle ülesanne on elektrisüsteemil silma peal hoida.

Käiduteenuse peamine eesmärk on tagada elektrisüsteemi ohutu kasutamine ja tõrgeteta toimimine. Selleks peab elektrisüsteemi eest vastutav isik ehk käidukorraldaja analüüsima, milliseid tegevusi on vaja süsteemis teha ja kuidas süsteemi kasutamist korraldada, et süsteem ohutu oleks.

Käidukorraldus ei ole oma olemuselt väga keeruline. Kuigi see teenus on seaduste, aktide ja standarditega väga hästi reguleeritud, on turul tihti näha olukordi, kus klient ei tea, mida teenuselt oodata ja käidukorraldaja ei täida samas ka talle pandud kohustusi. Seetõttu on eriti oluline valida partner, keda saab kindlalt usaldada, et tööd ei oleks tehtud poolikult.

Päikeseelekter on tark ja roheline investeering

Eesti Energia pakub oma klientidele lisaks professionaalsetele elektritöödele ka mitmeid uusi energiateenuseid, millest paljud võivad tuua märkimisväärset rahalist säästu või muud lisaväärtust. Näiteks on päikeseelektri turul olnud korralik buumiaeg.

Vastupidiselt enamlevinud arvamusele on Eesti on igati hea koht, kus päikesest elektrienergiat toota. Näiteks suvel algab Eestis valge päevaaeg varem ja lõpeb hiljem kui Kesk-Euroopas.

Päikeseelektrijaama saab paigaldada nii katusele kui ka maapinnale. Katuse puhul on sobiv nii lamekatus kui ka kaldega katus. Kui sobivat maapinda on näiteks põllu- või heinamaa näitel palju, võib päikesepark olla väga tasuv investeering.

Päikesepaneelidest saadaval kasul on mitu aspekti. Tarbides päikesepaneelidega toodetud elektrit, saab säästa võrgust ostetava elektri, võrgutasu ja maksude pealt. Tarbimisest üle jääva elektri saab elektrivõrku müüa ja seeläbi raha teenida. Päikesest ise elektrit tootes vähendad oma ökoloogilist jalajälge, annad panuse keskkonna hoidmisesse ning oled teistele eeskujuks.

Vastupidava ja kvaliteetse elektrijaama projekteerimine on täppisteadus. Selleks, et paneelid tootlikud oleksid ning esimese suurema tuulega katuselt alla ei lendaks, peavad nii projekt kui ka paigaldus olema kvaliteetselt teostatud. Kui jaam on planeeritud oskamatult ja lohakalt, võib selle tasuvusaeg kujuneda märkimisväärselt pikemaks.

See, kas majale saab paigaldada päikeseelektrijaama, sõltub mitmest asjaolust. Maja vanus ei ole takistuseks, kui katusekonstruktsioon ja kandevõime on paigaldamiseks sobivas seisukorras.

Samuti ei ole paneelide paigaldamise eelduseks maja renoveerimine ja soojustamine. Mõlema investeeringu tasuvust võib käsitleda eraldi. Suurima võidu ja parima energiaklassi saavutab mõlemat varianti kombineerides ning täpsema ekspertiisi tegemisel saab soovi korral appi kutsuda Eesti Energia spetsialistid.

Küsi päikeseenergia lahenduse pakkumist»

Tagasi üles