T, 9.08.2022

Keskkonnasõbralikkus on auasi: kuidas muuta tavaline kontor rohebürooks?

Eesti Energia AS
Keskkonnasõbralikkus on auasi: kuidas muuta tavaline kontor rohebürooks?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Foto: Eesti Energia

Paindlikke töövõimalusi peetakse tänapäeval küll väga tähtsaks, kuid aina enam panustavad tööandjad kontori ja tööruumide keskkonnamõjude vähendamisse. Kontorist alguse saavate roheaktsioonide elluviimine on järjepidev töö, mis annab tulemusi siis, kui kõik töötajad sellega kaasa tulevad.

Kontorile annab särtsu taastuvenergia

Keskkonnasõbralikuma töökeskkonna saamiseks ei ole tingimata vaja ehitada uut ja energiasäästlikumat hoonet. Ka olemasolevat büroopinda saab mitmete lahenduste abil muuta keskkonnasõbralikumaks.

Kui eesmärk on liikuda sammhaaval rohelisema kontori poole, tuleb üle vaadata büroo ressursi- ja energiakasutus. Näiteks Eesti Energia Lelle tänaval asuvat peakontorit varustatakse 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud Rohelise Energiaga.

Rohelise Energia valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muudatusi, millega vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Rohelise Energia saab iga väiksem või suurem ettevõte valida oma elektripaketi osaks, elektrilepingut muutes või sõlmides. Taastuvenergia valimine on ettevõtete seas muutunud aasta-aastalt järjest populaarsemaks.

Teine võimalus taastuvenergiale üleminekuks on hakata ise päikesest energiat tootma. Päikesepaneelidest saadaval kasul on mitu aspekti. Tarbides päikesepaneelidega toodetud elektrit, saab säästa võrgust ostetava elektri, võrgutasu ja maksude pealt. Tarbimisest üle jääva elektri saab elektrivõrku müüa ja seeläbi raha teenida.

Päikeseelektrijaama saab paigaldada nii katusele kui ka maapinnale. Katuse puhul on sobiv nii lamekatus kui ka kaldega katus. Vastupidiselt enamlevinud arvamusele on Eesti on igati hea koht, kus päikesest elektrienergiat toota. Näiteks suvel algab Eestis valge päevaaeg varem ja lõpeb hiljem kui Kesk-Euroopas.

Valgustus olgu heas korras

Energiakulu vähendamiseks tasub üle vaadata ka valguslahenduste kvaliteet. Sõltuvalt ehitise tüübist võivad valgustusega seotud kulud moodustada märkimisväärse osa igakuisest elektriarvest. Eriti suured võivad kulud olla näiteks parklates, ladudes, logistikahoonetes ja kaubandus- või tootmispindadel, kus valgusteid on palju ning nende põlemisaeg pikk.

Olenevalt hoone tüübist on võimalik valgustuse pealt märkimisväärselt säästa, sest LED-valgustid tarbivad kuni 80% vähem elektrit ja nende eluiga on tavapärastest lahendustest 3-6 korda pikem. Samuti väheneb hoolduskulu, sest jääb ära sagedane valgusallikate vahetamine.

Eesti Energia saab aidata kaardistada hoone valgustuspaigaldist ja sellega seotud kulusid ning leida lahendusi, mis aitavad energiakulusid kokku hoida.

Füüsiline prügi ja digiprügi

Rohelise kontori lahutamatu osa on ka energia, vee ja kütuse väiksem tarbimine ja materjalide optimaalne kasutamine. Selleks on Eesti Energias läbi mõeldud ja sisse seatud süsteem, kuidas paberit korduvkasutada ja au sees on ka prügi sorteerimine.

Et kasutuna seisvate failide kustutamine aitab otseselt vähendada CO2 jalajälge, on regulaarselt läbi viidud ka digitaalseid koristuspäevi. Sellise ettevõtmise eesmärk on kustutada pilvest digiprügi, vabastada nutiseadmete salvestusruumi, muuta seadmed kiiremaks ning lisaks CO2 jalajälje vähendamisele hoida nõnda kokku ka väärtuslikku aega.

Energilised töötajad pole vaid sõnakõlks

Olles veendunud, et regulaarselt tervisesporti harrastavad inimesed on tervemad ja õnnelikumad, on Lelle tänava kontorihoonesse loodud võimalus tervisespordi harrastamiseks ka tööpäeva jooksul. Selleks on Eesti Energia Tallinna kontoris 475 meetrit pikk siseterviserada Energialaeng.

Energialaeng hõlmab kontorihoone 16 korrust ja nendevahelisi treppe. Lisaks on siseraja lahutamatuks osaks ka terrassil kulgev Päikeseenergiarada, mis pikendab trepikoridorides asuvat rada veel 100 meetri võrra. Et mitmekülgsust suurendada, leidub Energialaengu igal korrusel ka erinevaid spordivahendeid alates hularõngast ja hantlitest ning lõpetades lauatennise ja korvpalliga.

Taotle Rohelise Kontori sertifikaat

Eestis on võimalik taotleda ka Rohelise Kontori sertifikaati, mida annab välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon. Sertifikaat kehtib kolm aastat, vastava koolituse, juhendamise ja abistamisega tegeleb SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus ehk SEI Tallinn.

Rohelise kontori sertifikaat näitab, et kontoris on olemas keskkonnamõjude juhtimise süsteem ja töötajad tegelevad teadlikult nende vähendamisega.

Tegevuse ülevaatamiseks on olemas kontrollküsimustik, mis mõõdab ja hindab kontori edusamme. Neil, kes soovivad ettevõttele taotleda Rohelise Kontori sertifikaati, tuleb saata täidetud küsimustik Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonile. Selleks, et tuvastada, kas kirjutatu ja tegelikkus ühtivad, toimub vastavusehindamise välisaudit, mille tulemustest lähtuvalt väljastatakse rohelise kontori tunnistus.

Tagasi üles