Riskianalüüsi töövahend on suur abimees eeskätt väikeettevõtjatele

Tööinspektsioon
Copy
Foto: Tööinspektsioon

Hea töökeskkonna loomine saab alguse riskide hindamisest. Tööl õnnetusse sattumise või seal haigestumise vältimine hoiab töötajad tervena, tööprotsessi katkematuna ning seeläbi kaitseb ka ettevõtte majanduslikku kestlikkust. Tööinspektsiooni iseteeninduse riskianalüüsi töövahend on abiks igale tööandjale hõlpsaks riskianalüüsi koostamiseks. Iseteeninduse eesmärk on lihtsustada Tööinspektsiooni ja tööandjate suhtlust ning vähendada ettevõtete halduskoormust eeskätt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.

Tööinspektsiooni riskianalüüsi töövahend on üles ehitatud selliselt, et riskianalüüsi koostamisega saaksid hakkama ettevõtte mistahes töötajad, kellele see ülesanne on volitatud ning selleks pole vaja olla spetsialist. „Töövahend on kasulik spikker, sest sageli ei oska ka tööandjad ise kõiki riske märgata ning elementaarsele mitte mõtlemine võib põhjustada kergesti ennetatavaid vigu. Vajadusel oleme valmis tööandjaid ka nõustama, kuidas riskianalüüsi üles laadida või iseteeninduskeskkonnas luua“ selgitab Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu hiljuti aset leidnud Postimees LIVE-l, kus arutleti riskianalüüsi vajalikkuse teemal koos Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsining Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Jaan-Hendrik Toomeliga.

Arutelu käigus toodi veel välja, et eriti sagedasti esineb riske just väiksemates ettevõtetes. „On levinud väärarusaam, et kui ettevõte on inimressursilt väikesemahuline, on ohufaktor ka seetõttu minimaalne. Statistika näitab just vastupidist, et väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes juhtub rohkem õnnetusi, kuna pole õiget vastutavat inimest ja ei osata elementaarsetele ohuallikatele mõeldes ohte ennetada,“ lisas Maripuu.

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) president Heiki Rits toob omalt pooltvälja, et EVEA kutsub alati nii oma liikmeid kui ka kõiki teisi ettevõtjaid üles seaduskuulekusele ning jõudumööda tegeletakse ka liikmete nõustamise ja teavitamisega kõiksugustes nende jaoks olulistes üksikjuhtumites. Samas märgib ta ära, et sagedasemad juhtumid väikeettevõtjate seas tulevad paremini esile seetõttu, et statistiliselt ongi Eestis rohkem väikeseid ettevõtteid. „Ei tasu päriselt vastandada väikeseid ja suuri ettevõtjaid või kujundada avalikku arvamust, et väikeettevõtjad ei hooli oma töötajatest ning ignoreeriks teadlikult kehtivaid nõudeid. Nii see kindlasti ei ole – enamik väikeettevõtjaid on hoolivad, õiguskuulekad ja tublid maksumaksjad. EVEA annab nii täna kui ka tulevikus oma jõukohase panuse väikeettevõtjate teadlikkuse tõstmisesse, pakume nõu ja abi liikmetele, kes pöörduvad meie poole konkreetse murega.“

Ettevõtjad, kellel on riskianalüüs veel esitamata, saavad seda teha siin iseteenindus.ti.ee. Riskianalüüsi, võimalike ohutegurite ning teiste töökeskkonda ning töösuhteid puudutavate küsimuste kohta leiab rohkem infot uuenenud Tööelu portaalist www.tooelu.ee

Copy
Tagasi üles