Odinets palub presidendil perehüvitise seadus jätta välja kuulutamata (2)

Brita-Maria Alas
, Eesti uudiste päevatoimetaja
Copy
Eduard Odinets (SDE)
Eduard Odinets (SDE) Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Riigikogulane Eduard Odinets (SDE) pöördus president Alar Karise poole palvega mitte kuulutada välja 16. märtsil riigikogus vastu võetud perehüvitiste seaduse muutmise seadust. Odinetsi teatel ei kohtle see registreeritud elukaaslasi abikaasadega võrdselt ja läheb vastuollu põhiseadusega.

Kadriorgu saadetud kirjas tõi Odinets välja, et mitu seadusepunkti on põhiseadusevastased, sealhulgas need, mis puudutavad vanemahüvitise ja lapsepuhkuse tingimusi ning täpsustavad sotsiaalmaksu maksmise korda.

«Perehüvitiste seaduse muudatused reguleerivad üksnes lapsevanema abikaasale ettenähtud õigusi ja võimalusi, kuid ei laiene kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasele,» sõnas Odinets ja lisas, et see on jällegi vastuolus põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega. «Nii perekonnaseaduse alusel abielu sõlminud abikaasad kui ka kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslased on oma suhted reguleerinud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel, mistõttu tuleb selliseid perekondi kohelda ühetaoliselt,» märkis Odinets.

Tulenevalt võrdse kohtlemise põhimõttest peavad lapsevanema abikaasal ja registreeritud elukaaslasel olema samad õigused ja kohustused. «Abikaasade ja registreeritud elukaaslaste erinevat kohtlemist perekonnaelu elamise võimaldamisel ei saa lugeda põhjendatuks ja asjakohaseks,» leiab Odinets.

«Lapsevanema abikaasale või elukaaslasele seadusega ette nähtud ja makstavad hüved, teatud juhtudel ka nende eest sotsiaalmaksu maksmine, on vajalikud põhiseadusest tuleneva perekonnapõhiõiguse tagamiseks,» lisas ta.

Oma palves tugines Odinets riigikohtu lahenditele, mis on käsitlenud abikaasa ja registreeritud elukaaslase õigusi. Samuti juhtis ta tähelepanu asjaolule, et riigikogu juba on erinevates seadustes võrdsustanud nii abielu kui ka kooselulepingu sõlminud isikud. «Ka valitsus soovis perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses sätestada abikaasa ja registreeritud elukaaslase võrdse kohtlemise põhimõtted, kuid riigikogu jättis selle tegemata,» teatas ta. 

Odinets palub presidendil saata vaidlusalune seadus tagasi riigikokku, et parlament saaks viia selle põhiseadusega kooskõlla.

Kommentaarid (2)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles