K, 29.03.2023

Kohus mõistis riigihanke korda rikkunud Tartu vallajuhile rahalise karistuse

BNS
Kohus mõistis riigihanke korda rikkunud Tartu vallajuhile rahalise karistuse
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tartu endine vallavanem Aivar Soop.
Tartu endine vallavanem Aivar Soop. Foto: Kristjan Teedema

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tegi kolmapäeval Tartu endise vallavanema Aivar Soobiga seotud kriminaalasjas otsuse, millega pööras talle mõistetud tingimisi rahalise karistuse täitmisele.

Kuigi ringkonnakohus tuvastas, et Aivar Soop ei eksinud riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamise kohustuse vastu ning tühistas selles osas maakohtu otsuse, siis rikkus ta mitmeid riigihankenõudeid.

Ringkonnakohus leidis, et Soop jagas hanke ebaseaduslikult osadeks, rikkus raha mõistliku kasutamise ning konkurentsi efektiivse ärakasutamise kohustust.

Lisaks tuvastas ringkonnakohus, et Soop pani toime vahendliku omastamise, mis koosnes mitmest erinevast osateost. Kokku omastas Soop 20 234,59 eurot ning kannatanuid oli kaks: Tartu vald – kogukahju 13 561,39 eurot ja Raadi Arendus OÜ – kahju 6673,20 eurot.

«Omastamisest said kasu kolm ettevõtet. Tõsi on see, et Soop ei tegutsenud era-, vaid avalikes huvides: eeskätt soovis ta, et Eesti Rahva Muuseumi ümbrus oleks muuseumi avamise ajaks korras ehk võsa maha lõigatud ja varemed lammutatud. Siiski ei õigustanud see soov avaliku raha kulutamist: seda, et Soop laskis maksta valla raha ka erakinnistute hooldamisele ja tellis hooldustööd turuhinnast kallimalt,» tõdes kohus.

Soobi korralduse alusel pöörati Tartu valla raha ja Raadi Arendus OÜ raha kolmanda ettevõtte kasuks. Soop ei kandnud raha ise üle, vaid seda tegid valla raamatupidaja ja juhatuse liige, kes ei olnud teadlikud varakäsutuse ebaseaduslikkusest ning Soopi usaldati.

Eelnevast tulenevalt leidis ringkonnakohus, et niigi kergema karistusliigi – rahalise karistuse – tingimisi täitmisele pööramata jätmine ei ole õige ning tühistas selles osas maakohtu otsuse. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt pööratakse täitmisele Aivar Soobi karistus 150 päevamäära ehk 10 885,50 euro ulatuses, mis tuleb tasuda ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Sarnaselt maakohtuga ei pidanud ka ringkonnakohus võimalikuks rahuldada prokuratuuri taotlust mõista Soobile lisakaristus, milleks on keeld töötada ametikohtadel, mis nõuavad avaliku ülesande täitmist, millega kaasneb ametiseisund.

Kohus leidis, et keeld on juba iseenesest problemaatiline. Nimelt on õiguskirjanduses leitud, et keeld ei tohi olla ebamõistlikult lai, näiteks välistades õiguse töötada riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või eraõigusliku juriidilise isiku ettevõttes ametiisikuna. Lisaks tuleb panna tähele, et põhi- ja liitkaristus kokku ei tohi ületada isiku süüd ja preventiivseid vajadusi.

«Vaatamata sellele, et Soobi süüd ei saa pidada minimaalseks, ei ole see ka kuigivõrd suur – eriti seoses sellega, et Soop ei tegutsenud erahuvides,» tõdes kohus.

Ka soostus kriminaalkolleegium maakohtuga, et mööda ei saa vaadata sellest, et Soop pole juba mitmeid aastaid kuritegusid toime pannud. «Isegi kui leida ja jätta tähelepanuta, et osa sellest ajast tuleb Aivar Soobi poolse menetluse venitamise tõttu, saab ikkagi rääkida pikast perioodist,» märkis kohus.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning selle saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Tartu maakohus tunnistas Aivar Soobi mullu 16. mail süüdi riigihanke menetluse nõuete rikkumises ning kolmandate isikute kasuks rahaliste vahendite omastamises ning mõistis talle tingimisi karistuse.

Märksõnad
Tagasi üles