NÕUDMISED ⟩ Isamaa pani koalitsioonileppe plaani paika (7)

Postimees
Copy

Neljapäeva pärastlõunal sai kokku Isamaa Tallinna piirkonna juhatus, et arutada liitumist Tallinna koalitsioonikõnelustega.

Isamaa Tallinna piirkonna esimehe Riina Solmani sõnul peab võimalik loodav koalitsioon tagama, et Eesti pealinn on eestimeelne ja eestikeelne ning pakub oma kodanikele kindlustunnet.

«Lähen täna juhatuse ette selge sõnumiga, mis koosneb kolmest konkreetsest punktist,» sõnas ta pressiteate vahendusel. 

Esiteks peab Solmani sõnul Tallinnas Vene mõjuväli vähenema. «Eestikeelsele haridusele üleminek peab toimuma viivitusteta, venekeelse propaganda tegemine maksumaksja kulul tuleb lõpetada ja agressorriigi kodanikud ei pea saama Tallinnas ega mujal Eestis valida kohalikku võimu ega osaleda seeläbi ka Eesti presidendi valimistel. Tallinna võimu pööramisel on siiani osalenud poliitikud, kes teostavad võimu riigi tasandil ja nende kätes on selle otsuse tegemine.»

«Teiseks, olemasolevaid toetusi ja soodustusi ei tohi linlastelt ära võtta. Tallinna linnaelanike kindlustunne ega toimetulek ei tohi võimupöörde tõttu saada haavatud kohalike maksude kehtestamisega.»

«Kolmandaks, Tallinnas tuleb majanduse edendamisele hoogu juurde anda ning meelitada siia investeeringuid. Ehitusplaneeringute protsesse tuleb kiirendada ning toetada ettevõtlust, luues soodsa keskkonna ettevõtetele arenguks,» loetles Solman.

Isamaa põhimõtted Tallinna koalitsiooniläbirääkimistel

  • Eestimeelsuse ja eestikeelsuse taaskehtestamine pealinnas. Linna venekeelsed infokanalid tuleb sulgeda. Lõpetada tuleb venekeelsed pressikonverentsid ning venekeelsed meediakanalid ja sisuturundus. Lisaks tuleb järgida linna ametiasutustes keelenõudeid ning tagada eestikeelsete teenuste kättesaadavus. Ühtlasi peab vähenema Vene mõjuväli Tallinnas, sh tuleb ümber kujundada Nõukogude sümbolväärtusega objektid.
  • Uus võimalik koalitsioon peab kujundama seisukoha kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuses KOV valimistel. See väärtusküsimus vajab lahendust, sest mõjutab poliitilisi otsuseid Eesti pealinnas.
  • Eestikeelsele õppele ülemineku edukas elluviimine. Üleminek algab 2024. aasta sügisel. Tallinn ei ole teinud piisavalt, et selleks üleminekuks koolides ja lasteaedades valmis olla. Jätkuvalt on Tallinnas sadu õpetajaid, kes ei vasta keelenõuetele. Suurendada tuleb ressurssi õpetajate keelekursusteks ning tõsta tuleb haridustöötajate töötasu, et tuua rohkem inimesi õpetajaametisse.
  • Tallinnas tuleb lõpetada korruptsioon, maksumaksja raha raiskamine ja onupojapoliitika. Selle eelduseks on juhtimis- ja eelarverevisjon. Fiktiivsed ja parteilised ametikohad tuleb kaotada. Keskerakonna toiduahel tuleb ära lõpetada. Linna omanikupoliitika, sh rendilepingud tuleb üle vaadata ning linnale ebavajalikud asutused ja vara tuleb erastada.
  • Kohalikud maksud ei tohi tõusta. Vabariigi valitsus plaanib tõsta maamaksu, kaotada kodualuse maamaksu vabastuse ning kehtestada täiendavad kohalikud maksud. Tallinna koalitsioon peab tagama, et maksud tallinlastele ei tõuseks ning inimeste toimetulek ei halveneks. Olemasolevaid toetusi ja soodustusi ei tohi linlastelt ära võtta.
  • Koduomanike teoorjus tuleb lõpetada. Aastaid valitseb Tallinnas ebaõiglane olukord, kus koduomanikud on sunnitud teoorjuse korras hooldama linnale kuuluvaid teid ja tänavaid. Tallinnal on olemas vahendid ja ressurss, et koduomanikud sellest kohustusest vabastada.
  • Ühistranspordivõrgu kaasajastamine ja autojuhtide tagakiusamise lõpetamine. Liinivõrgu planeerimisel peab tegema koostööd Tallinna lähivaldadega ning vaatama linnaruumi tervikuna. Arvestada tuleb ühistranspordi kasutajate, autojuhtide ja jalakäijate huvidega, et luua peresõbralik linnaruum. Autojuhtide asjatu tagakiusamine peab lõppema. Piirangud peavad lähtuma tervest mõistusest ja kõigi liiklejate huvidest.
  • Tallinn peab olema Eesti majanduse vedur. Eesti on kolmandat aastat majanduslanguses. Selleks, et ettevõtlust ja majandust elavdada, tuleb lihtsustada planeerimisprotsesse ning kõrvaldada tõkked, mis takistavad ettevõtluse ja majanduse arengut. Linn peab aktiivselt soodustama uusi investeeringuid.
Kommentaarid (7)
Copy
Tagasi üles