Korb, Teder ja Keskerakond kaebasid Porto Franco otsuse edasi

Postimees
Copy
Porto Franco otsuse kuulutamine oktoobris Harju maakohtus.
Porto Franco otsuse kuulutamine oktoobris Harju maakohtus. Foto: Sander Ilvest

Mihhail Korbi, Hillar Tederi ja Keskerakonna kaitsjad kaebasid riigikohtusse Tallinna ringkonnakohtu otsuse Porto Franco kaasuses ning taotlevad oma klientide õigeksmõistmist.

Mihhail Korbi kaitsjad vandeadvokaadid Paul Keres ja Andri Rohtla paluvad kassatsioonkaebuses ühtlasi mõista Korbi kasuks välja 259 527 eurot ja kohustama riiki heastama Korbi õiguste rikkumist menetleja süülise käitumise tõttu määratud sõnastuses ning viisil, teatas rahvusringhääling.

Tallinna ringkonnakohus tühistas 18. märtsil Harju maakohtu oktoobrikuu õigeksmõistva otsuse ja tegi uue otsuse, millega tunnistas Hillar Tederi, Mihhail Korbi ja MTÜ Keskerakond mõjuvõimuga kauplemises süüdi.

Tallinna ringkonnakohtu esindaja sõnas, et kohus mõistis Hillar Tederile karistuseks aasta ja viis kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Teder ei pane kaheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus mõistis Mihhail Korbile karistuseks aasta ja kaks kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui Korb ei pane kaheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

MTÜ-le Keskerakond mõistis kohus karistuseks rahalise karistuse 750 000 eurot. Kohus suurendas uue kuriteo eest mõistetud karistust eelmise, 5. septembri 2019 Harju maakohtu mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, s.o 250 000 euro võrra. Seega mõisteti MTÜ-le Keskerakond liitkaristuseks rahaline karistus miljon eurot.

Kohus otsustas: käis mõjuvõimuga kauplemine

Ringkonnakohus leidis, et tõendatud on ebaõiguskokkuleppe sõlmimine ehk mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe 9. veebruaril 2020. Seejuures oli mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe piisavalt konkretiseeritud, s.t tegu, mida oodati, oli kindlaks määratud ning tegemist ei olnud mingi abstraktse kokkuleppega.

Kohtumisel Tederi pakutud annetus Keskerakonnale oli kohtu hinnangul vastuteene Korbilt Tederile lubatud linnapea mõjutamise eest. Ka oli Korb väljendanud nn annetuse vastuvõtmist sel eesmärgil. Seega olid pooled vähemalt üldjoontes kokku leppinud, kuidas ja millise eesmärgi nimel tuleb kellelgi tegutsema hakata.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Teder pakkus Keskerakonna juhtivtöötaja Korbi kaudu erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea üle selleks, et Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Kohus märkis, et mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe võib olla, kuid ei pea olema sõnaselge, see võib olla ka kaudne, kuid peab olema objektiivselt tajutav. Mainitud asjas oli 9. veebruaril 2020, kui Teder pakkus Korbiga kohtumisel Keskerakonnale nn annetust, selline kokkulepe kohtu hinnangul üheselt tajutav.

Kohus leidis, et olukorras, kus tegemist oleks tavapärase ehk maailmavaatelise annetusega Keskerakonnale Hillar Tederilt, puudunuks igasugune vajadus kaalutleda ja mõelda, et seda ei seostataks eelnevate kokkulepetega. Samuti ei oleks olnud vajadust kasutada peale annetuse tegemist mõistuväljendeid.

Pöördeline otsus

Maakohtu otsus jäi muutmata osas, millega tagastati Keskerakonnale 120 000 eurot, mis on vabatahtlikult kantud riigiprokuratuuri tagatiskontole. Seda põhjusel, et apellatsioonis ei taotlenud prokuratuur kohtult Keskerakonnale kuuluva annetuse 120 000 euro konfiskeerimist ning ringkonnakohtul puudus õigus apellatsiooni piiridest väljudes konfiskeerida, kui seda ei ole taotletud.

Tederilt, Korbilt ja Keskerakonnale mõisteti igaühelt välja sundraha 1230 eurot.

Kohus mõistis Eesti Vabariigilt Hillar Tederi kasuks välja apellatsioonimenetluse kulud 3074,40 eurot, Mihhail Korbi kasuks 3601,51 eurot ja Keskerakonna kasuks 5416,80 eurot. Ülejäänud menetluskulud jäid poolte endi kanda.

Otsuse võis vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul ja seda süüdimõistetute kaitsjad nüüd ka tegid.

Tagasi üles