Eilne sõnasõda riigikogus

Evelyn Sepp seadis eile mitmel korral kahtluse alla, kas Kristiina Ojuland saab üldse istungi juhtimisega hakkama.

FOTO: Mihkel Maripuu

Eilsel parlamendi täiendaval istungil lõõmasid kired, kui keskerakondlased püüdsid venitada kohaliku omavalitsuse valimiste korra muutmise seadust. Opositsioonisaadikutel oli mitmeid etteheiteid istungit juhtinud Kristiina Ojulandile ja kohati laskuti isiklike solvanguteni. Postimees.ee avaldab väljavõtte eilsest riigikogu stenogrammist.


Igor Gräzin

Mul on puhtprotseduuriline ettepanek. Selles küsimuses ma palun proua Savisaarele sõna mitte enam anda, sellepärast et tegemist on inimesega, kelle peas valitseb täielik udu. Nimelt, inimene ei tee vahet õigus- ja otsustusvõime vahel. Jätkame arutelu juriidiliselt kompetentsel tasemel, Savisaar on ennast ammendanud. Tänan!

Paul-Eerik Rummo
Aitäh! Mind vaimustab ja rõõmustab Keskerakonna kolleegide ohjeldamatu teadmisjanu ja vajadus üle saada oma ignorantsusest riigis toimuva suhtes.

Aseesimees Kristiina Ojuland
Juhataja on õige mitmendat päeva siin riigikogu ees puldis, kust on silmanähtavalt kõigile, ka avalikkusele näha, et riigikogu saalis püütakse arupärimiste üleandmisega tööaega venitada ja kutsuda esile obstruktsiooni. Veelgi enam: minu meelest püütakse siin praegu ja tegelikult devalveeritaksegi arupärimise mõtet ja sisu, sest arupärimine on väga selgelt üks parlamentarismi vorme.

Evelyn Sepp

Aitäh! Minu hing ei anna siiski rahu. Vaadates seda, kuidas me siin keegi kostümeeritud oleme, võib-olla on selle üheminutilise arupärimiste andmise põhjuseks see, et võib-olla te tõttate mõnele peole ja lihtsalt isiklikult ei taha seda istungit juhtida kauem. Aga see ole veel kindlasti kaalukas ja piisav põhjus selleks, et n-ö suukorvistada opositsioon ja võtta nendelt ära oma töövõimalus.

Aivar Riisalu ärritunud hüüded saalist, kui reformierakondlane Väino Linde soovitas keskerakondlastel koju minna.
Absoluutne takistamine! Mis toimub?! Kuidas saadad sina minu koju? ...

Olga Sõtnik
Üldiselt see, mis siin toimub, meenutab väga Ukraina raadat. Kõik need kollased sallid ja opositsiooni töö blokeerimine.

Evelyn Sepp
Aitäh! Vaadake, kodukord näeb meil ette sellist asja, et arupärimised esitatakse puldist. Kui teie ütlesite, et kodukord ei reguleeri arupärimiste esitamist, siis tõepoolest, võib-olla te olete pisut ebapädev üldse seda istungit jätkama. Aitäh!

Aseesimees Kristiina Ojuland
Kolleeg Savisaar! Te rikkusite praegu Riigikogu kodu- ja töökorra seadust. Palun minge oma kohale ja säilitage rahu Riigikogu saalis!

Lauri Laasi
Austatud juhataja! Head kolleegid! Kuna siin saalis ei ole piiratud mitte ainult kõneaeg, vaid on ka piiratud demokraatia, siis ma ei teagi, kas ma julgengi oma arupärimist üle anda - mine tea, mis tagajärjed võivad kaasneda sellega.

Aseesimees Jüri Ratas
Head ametikaaslased! Ma vabandan, aga siia ette on kuulda, et läbi infotehnoloogiliste vahendite jõuavad siia ka teatud helisignaalid Tallinna Linnavolikogust. Mul on palve, kui te kuulate ja vaatate seda ülekannet, siis nii, et see ei segaks meie tööd siin täiskogu istungite saalis.

Jürgen Ligi
Aitäh, austatud juhataja! Kas oleks võimalik, kas kodukord võimaldab, et te võtate väikese vaheaja ja vaatate Tallinna volikogu istungit, kus teie sõber Toomas Vitsut natukene sarnast istungit juhatab ja kuidas ta igasugused aja venitamise ilmingud väga kategooriliselt lõpetab? Mina ei oleks tema käest sõna saanud näiteks ega ka teie erakonnakaaslased. Proovige ja vaadake, see on hea kogemus!

Taavi Rõivas
Ma ütlen täiesti tõsiselt, et see, mis seal toimus, see mismoodi keskerakondlaste erakonnakaaslane Toomas Vitsut seda Tallinna Linnavolikogu juhatas, see on Eesti demokraatia häbiplekk. See, et Tallinna volikogu esimees vastab volikogu liikmete küsimustele matslikult, soovitab neil käia vahepeal ära potil.

Tagasi üles