Kumu ehitamiseks loodud sihtasutus hakkab tegevust lõpetama

KUMU.

FOTO: Peeter Langovits

Kuigi Kumu valmis juba 2005. aasta oktoobris, tegutseb Muuseumiehituse Sihtasutus tänaseni. Sel aastal plaanitakse tegevus siiski lõpetada.

Eesti Kunstimuuseumi uue hoone projekteerimis- ja ehitustööde käivitamiseks asutas Vabariigi Valitsus 2001. aastal Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutuse. Kui muuseum 2005. aastal valmis, siis sihtasutus oma tegevust ei lõpetanud, vaid nimetati ümber Muuseumehituse Sihtasutuseks ja ta sai mõnevõrra teised ülesanded.

Sihtasutusel on nõukogu liikmed ja juhatus, kes kõik saavad palka. Näiteks teenis juhatuse esimees 2010. aastal 344 201 krooni ning nõukogu esimees 55 500 krooni.

Kodulehel seisab, et praegu on sihtasutuse eesmärk Eesti Kunstimuuseumi uue hoone (Kumu) ja teiste Sihtasutuse omandis olevate kinnisvaraobjektide haldamine ning Lastekirjanduse Keskuse ja Teatrinukkude Muuseumi valmisehitamise korraldamine. Sihtasutus arendab majandustegevust, mis on vajalik tema eesmärkide saavutamiseks.

Miks on vaja Kumu haldamiseks sihtasutust, kui muuseumil endal on olemas terve haldusosakond? Postimees uuris selle kohta sihtasutuse nõukogu esimehelt, kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukleselt.

Sukles seletas, et pärast Kumu kunstimuuseumi valmimist Muuseumiehituse Sihtasutuse ülesanded täienesid. Lisaks tuli Lastekirjanduse keskuse hoone (Pikk 73) renoveerimine. Seejärel renoveeriti koostöös Nukuteatriga NUKU muuseum (Nunne 8).

«Hoonete valmimise järel oli sihtasutusel hoonete omanikuna vastavalt ehitusseadusele kohustus tagada 2 aasta jooksul ehitusjärgse garantiiperioodi järelvalve,» kinnitas ta. «Samuti kohustus tagada hoonete töökeskkond.»

Nuku muuseum avati 2010. aastal, Lastekirjanduse keskus renoveeriti 2008. aastal ja Kumu valmis 7 aastat tagasi.

Kokku on sihtasutuse omanduses praegu 4 kinnistut koos hoonetega: Kumu, Pikk 73, Nunne 8 ja Kiriku plats 1. Koostöös Eesti Meremuuseumiga täitis Muuseumiehituse SA Suklese sõnul ka projektijuhi ülesandeid Lennusadama külastuskeskuse renoveerimis- ja ehitustöödel.

«Kuna nüüdseks on sihtasutus oma eesmärgid täitnud, otsustati eelmise aasta lõpus alustada sihtasutuse likvideerimismenetlust, mis viiakse lõpule sellel aastal,» kinnitas kantsler. «Kõik sihtasutuse kinnistud ja hooned müüakse RKASile.»

Ta lisas, et vara müügi on kinnitanud SA nõukogu ning neljapäeval pidi andma tehingule nõusoleku RKASi nõukogu, misjärel kuulutatakse välja likvideerimine.

«SAs on töötajate arv vähendatud miinimumini ja nõukogu liikmete arv on praegu seaduses ettenähtud miinimum ehk 3 liiget,» märkis Sukles.

Tagasi üles