President ülendas maaväe ülema brigaadikindraliks

Indrek Sirel.

FOTO: Mihkel Maripuu

President Toomas Hendrik Ilves andis maaväe ülemale Indrek Sirelile brigaadikindrali sõjalise auastme, sellega tõusis tegevteenituses olevate kõrgemate ohvitseride arv viiele, neist üks on kindralmajor ja neli brigaadikindralid.

Kolmapäeval brigaadikindrali sõjaväelise auastme saanud Indrek Sirel annab 20. juulil maaväe juhtimise üle kolonel Artur Tiganikule ning jätkab teenistust NATO Brunssumi ühendväejuhatuse väljaõppeosakonna ülema ametikohal.

Märtsis kindralmajoriks saanud Neeme Väli valiti aprillis NATO rahvusvaheline sõjalise staabi ülema esimese asetäitja ning poliitika ja planeerimise osakonna direktori ametikohale. Brigaadikindrali auastmes on kaitseväe juhataja Riho Terras, õhuväe ülem Valeri Saar, Balti kaitsekolledži ülem Meelis Kiili ning tänasest siis ka Indrek Sirel.

Brigaadikindral Sirel teenib kaitseväes alates 1993. aastast. Ta on teeninud kompaniiülemana Kalevi üksik-jalaväepataljonis, Põhja üksik-jalaväekompanii ülemana, Viru üksik-jalaväepataljoni ülemana ja maaväe staabi operatiivosakonna staabiohvitserina ning jaoskonnaülemana kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonnas.

Aastal 2005 teenis Sirel Scoutspataljoni ülemana, 2006. aastal nimetati ta maaväe staabi ülemaks ning 2008. aastal maaväe ülemaks.

Brigaadikindral Sirel on teeninud ka NATO missioonil Afganistanis, kus ta teenis rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude peakorteris ning oli ka Eesti kontingendi vanem.

Brigaadikindral Sirel on lõpetanud Moskva kõrgema üldvägede sõjakooli, Ameerika Ühendriikide maaväe staabikolledži ning Ameerika Ühendriikide maaväe sõjakolledži ning täiendanud end kõrgema juhtkonna erikursusel Soomes.

Brigaadikindral Sirelit on muude autasude hulgas autasustatud Kotkaristi IV klassi teeneteristiga, kaitseväe teeneteristiga, maaväe ohvitseri kuldristiga ja Marylandi rahvuskaardi eeskujuliku teenistuse medaliga.

Tagasi üles