Valitsus kinnitas Kaitseliidu uueks ülemaks Meelis Kiili

Meelis Kiili.

FOTO: Sille Annuk

Kaitseministeerium tegi valitsusele ettepaneku vabastada Kaitseliidu ülema ametist kolonelleitnant Raivo Lumiste ning alates 17. detsembrist nimetada Kaitseliidu ülemaks brigaadikindral Meelis Kiili. Valitsus kiitis tänasel istungil selle ettepaneku heaks.

Vastavalt rahuaja riigikaitse seadusele, kaitseväeteenistuse seadusele ja Kaitseliidu seadusele nimetab Kaitseliidu ülema ametisse valitsus kaitseministri ja kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul.

2006. aastast Kaitseliidu ülemana teeninud kolonelleitnant Raivo Lumiste esitas lahkumisavalduse ja jätkab tööd kaitseväe juhataja nõunikuna.

Meelis Kiili on sündinud 20. märtsil 1965.

Ta on õppinud Balti Kaitsekolledžis, NATO Rooma Kaitsekolledžis, erinevatel sõjalistel kursustel välisriikides ning kaitsnud magistrikraadi Ameerika Ühendriikide Sõjakolledžis.

Brigaadikindral Kiili on alates 1993. aastast teeninud erinevatel ametikohtadel Kaitseliidus, Balti pataljonis, Eesti kontingendi ülema asetäitjana ÜRO missioonil Lõuna-Liibanonis.

Samuti on brigaadikindral Kiili teeninud Rahuoperatsioonide Keskuse ülemana, erinevatel ametikohtadel Maaväe staabis, sealhulgas maaväe ülema kohusetäitjana ning Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitjana.

Aastatel 2008 kuni 2010 oli brigaadkindral Kiili Eesti kaitseatašee USA-s ning teenib praegu Balti Kaitsekolledži ülemana.

Tagasi üles
Back