Rahvaliit nõustus heas valimistavas kokku leppima

Eestimaa Rahvaliidu esimees Karel Rüütli.

FOTO: Margus Ansu

Rahvaliidu fraktsioon riigikogus toetab üldjoontes Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu algatatud parteidevahelist hea valimistava kokkulepet.


Rahvaliidu esimees Karel Rüütli kirjutab kirjas EMSLile:
«Pooldame valimiskulutustele ülempiiri seadmist. Oleme seda ka ise varem korduvalt avalikkusele ja riigikogule välja pakkunud. Meie ettepanek on määrata valimiskulude ülempiiriks 10 miljonit krooni erakonna kohta.»

Rahvaliit ootab EMSLi seisukohta, kuidas järgida valimiskampaania häid tavasid
näiteks kohaliku omavalitsuse tasandil, kus kõik erakonnad kõigis omavalitsusüksustes ei kandideeri ning kus on võimalik osaleda ka valimisliitudes.

Rüütli sõnul lubab Rahvaliit, et ei kasuta avalikku ressurssi (v.a riigieelarveline tegevustoetus) erakonna valimiskampaaniaks. Samas on erakonda kuuluvatel riigi- või kohalikus asutuses töötavatel isikutel tööväliselt vaba voli panustada erakonna valimistegevusse, märgib Rüütli.

Rüütli sõnul on erakond Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja koostades jälginud, et valituks osutunud ei loobu oma kohast, ka on erakond «peibutuspartide» ülesseadmise vastu.

Erakonnale ei meeldi ka see, kui  ametis oleva valitsuse ministrid soovivad põgeneda vastutuse eest, kandideerides europarlamenti või omavalitsusse.

Rüütli sõnul ei sobi valimiskampaaniasse halvustava tooniga ja vaenlast otsiv tegevus.

Samas peab Rahvaliit oluliseks teha õiglase kriitika tegemist seisukohtade ja tegevuse kohta, mida nad õigeks ei pea.

«Meie kui opositsioonierakonna rolliks on pidevalt hinnata koalitsiooni tegevust ja plaane ning esitada selle kohta kriitikat,» märgib Rüütli.

Tagasi üles