Rahvaliit ei taha Reiljanilt ja Tuiksoolt puutumatust võtta

Eestimaa Rahvaliidu logo

FOTO: .

Opositsioonilise Rahvaliidu fraktsioon hääletab teisipäeval vastu õiguskantsleri ettepanekule võtta rahvaliitlastelt Villu Reiljanilt ja Ester Tuiksoolt saadikupuutumatus ning anda nõusolek nende kohta süüdistusakti koostamiseks.

Fraktsiooni hinnangul on õiguskantsler Indrek Teder jätnud tähelepanuta kriminaalasja eeluurimise olulised menetlusnormide rikkumised, mis seisnevad peamiselt ebaseaduslikus ja ebaproportsionaalses jälitustegevuses.

«Seega tulnuks õiguskantsleril saata materjalid prokuratuuri tagasi,» ütles Rahvaliidu pressiesindaja Manuela Pihlap BNSile.

Tema sõnul pole demokraatlikule riigile kohane, kui kohtule esitatakse mitte faktidel, vaid arvamustel põhinevaid süüdistusi, kusjuures on ilmne, et jälitustegevust on tehtud põhiseadust ja Euroopa inimõiguste konventsiooni eirates.

Pihlapi sõnul leiab fraktsioon, et Reiljanile ja Tuiksoole esitatud kahtlustus altkäemaksu võtmises on konkretiseerimata, üldsõnaline ja tõendamata ega vasta inimõiguste konventsiooni poolt rõhutatud õigusemõistmise põhiprintsiipidele ja põhiseaduslikele garantiidele.

Samuti jääb fraktsioonile tema kinnitusel arusaamatuks, kuidas on prokuratuur eelmise aasta lõpus õiguskantslerile edastatud taotluses jätnud kahtlustatavate hulka ettevõtja Andres Sarri, kelle suhtes oli kahtlustustest ammu enne kirja edastamist loobutud.

Pihlapi sõnul on kriminaalmenetluse käigus rikutud ka kahtlustatavate kaitseõigusi.

«Rahvaliidu fraktsiooni hinnangul on riigiprokuratuur põhjendamatult jätnud tähelepanuta kahtlustatavate kaitsjate poolt esitatud taotlused, ei ole neile suures osas sisuliselt vastanud ega ole pidanud ka vajalikuks mingilgi määral täpsustada senini ebamäärase ja arusaamatu kahtlustuse sisu,» lisas ta.

Seetõttu ei saa fraktsioon tema sõnul toetada Reiljanilt ja Tuiksoolt saadikupuutumatuse võtmist, kuna sellega õigustataks õiguskantsleri reageerimata jätmist kõikidele rikkumistele, mis seab kahtluse alla kogu Eesti justiitssüsteemi usaldusväärsuse.

Tagasi üles
Back