Kahe endise asfaltbetoontehase alalt koristatakse jääkreostus

Endine Umbsaare asfaltbetoontehas.

FOTO: Jaan Valtin

Jääkreostus likvideeritakse Viljandimaal asuva endise Holstre-Nõmme ning Võrumaal asuva endise Umbsaare asfaltbetoontehase territooriumilt.

Holstre-Nõmme endine asfaltbetoontehas ehk ABT asub Viljandi maakonnas, Paistu vallas, Lolu külas Loodi looduspargi maa-alal. Kõik endise ABTi mahutid, torustikud, bituumenikatlad ja katlamaja hoone likvideeritakse. Reostunud pinnas eemaldatakse ja territoorium korrastatakse.

Hinnanguliselt on Holstre-Nõmme mahutites õlijääke 135 m3, millest 14 m3 on fenoole sisaldav põlevkiviõli. Algselt toodeti ABTi territooriumil betooni. Alates 1970. aastatest hakati tootma asfalti. Viimasel perioodil kuni 1999. aastani tegeleti vaid kruusa purustamisega.

Umbsaare ABT asub Võru maakonnas, Võru vallas, Umbsaare külas. Alates aastast 2000 ei ole Umbsaarel tootmist enam toimunud. Mahutipark on aga alles ja sisaldab õlijääke.

Suurte 1000 m3 suuruste mahutite ja poolmaa-aluse naftabituumeni hoidla vahelisel alal asub lisaks veel pinnasega täidetud. maasisene põlevkiviõli hoidla.

Nagu Holstre-Nõmmel likvideeritakse ka Umbsaarel kõik mahutid, hoidlad, eemaldatakse reostunud pinnas ja korrastatakse territoorium.

Töid tehakse keskkonnateabe keskuse tellimisel ning projekti rahastatakse SA KIK kaudu EL Ühtekuuluvusfondist. Tööd lõpetatakse 2014 aasta oktoobris.

Tagasi üles