Major Benno Leesik.

FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Täna, 25. märtsi varahommikul, suri Tartu Ülikooli Kliinikumis pärast lühikest rasket haigust Kaitseliidu ülem major Benno Leesik.

Kaitseliit jääb major Benno Leesikut mäletama kui isamaalist, pühendunud ja algatusvõimelist ohvitseri. Me avaldame Benno Leesiku lähedastele siirast kaastunnet ja langetame leinas pea, teatasid ühisavalduses Kaitseliit, Kaitsevägi ja kaitseministeerium.

Benno Leesik andis oma sihipärase ja väsimatu teenistusega Eesti suurima riigikaitseorganisatsiooni juhtimisel hindamatu panuse Eesti riigikaitse arengusse ning Eesti riikluse tugevdamisesse.

Benno Leesik sündis 17. jaanuaril 1960. aastal Haapsalus. Pärast ajateenistust Nõukogude armees töötas Leesik aastatel 1982 –1998 Haapsalu rajooni siseasjade osakonnas, hiljem Lääne politseiprefektuuris, tõustes korrapidaja abi ametikohalt ülemkomissariks.

Benno Leesik liitus Kaitseliiduga 1992. aastal, teenides vabatahtlikuna Kaitseliidu Lääne maleva rühmapealiku, malevkonnapealiku ja mereüksuste pealiku ametikohal.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, Ameerika Ühendriikide Föderaalse Juurdlusbüroo kursused erioperatsioonide läbiviimisest, vabatahtlikud reservohvitseride kursused ja Soome Riigikaitse Kõrgkooli Eesti riigikaitse kõrgema juhtkonna erikursused.

1998. aastal astus Benno Leesik kaitseväe tegevteenistusse Kaitseliidu peastaabi ülema kohusetäitjana. 1999. aastal nimetas president Lennart Meri Benno Leesiku Kaitseliidu ülemaks.

Benno Leesiku inimlikkus ja võime keerulistes olukordades mitte pead kaotada ning igast olukorrast väljapääs leida, on teinud Kaitseliidust tänaseks edukalt toimiva, distsiplineeritud ja usaldusväärse riigikaitseorganisatsiooni. Rahva toetus Kaitseliidule on järjekindlalt kasvanud.

Major Benno Leesiku juhtimisel on pärast iseseisvuse taastamist Kaitseliit esmakordselt ületanud 10 000 liikme piiri. Kaitseliit valmistab regulaarselt ette sõjaaja üksuseid. Mittesõjaliste riskide maandamiseks ja kriiside lahendamiseks käib  tihe koostöö jõustruktuuridega ja ametkondadega.

Kaitseliidu eriorganisatsioonid on eraldi võttes omalaadsete seas Eesti suurimad. Kaitseliidu juhtimine on viidud uuele kaasaja nõuetele vastavale tasemele.

Eelmisel aastal alustas Kaitseliit missiooniüksuste komplekteerimist, täna teenib rühm kaitseliitlasi Euroopa Liidu jõudude koosseisus Balkanil. Need on vaid mõned rajajooned, mille Kaitseliit major Benno Leesiku juhtimise all on ületanud.

Major Leesikut jäid leinama ema, abikaasa, tütar ja poeg.