Vitsut ja Anvelt on saamas abilinnapeadeks
Postimees.ee käib välja tõenäolise linnavalitsuse!

Tallinna praegune linnavalitsus (vasakult): Jaanus Mutli, Taavi Aas, Kaia Jäppinen, Edgar Savisaar, Merike Martinson, Eha Võrk, Deniss Boroditš.

FOTO: Tallinn.ee

Sotside tulemisega Tallinna linnavõimu juurde muutub linnavalitsuse koosseis ning suure tõenäosusega võtab koha linnavalitsuses sisse sots Andres Anvelt ning volikogu esimehe kohalt liigub sinna Toomas Vitsut.

Tõenäoliselt lepivad täna kella 16st nii valitsemisleppe teksti kui ka poliitiliste ametikohtade üle aru pidama hakkavad sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased kokku selles, et sotsid saavad endale volikogu esimehe koha, ühe abilinnapea koha ning ühe linnaosavanema koha.

Mõlemad erakonnad on seni varjanud kiivalt oma soove ametikohtade jaotumise ning võimalike kandidaatide osas, kuid poliitkuluaarides peetakse üsna kindlaks, et volikogu esimehe koht läheb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhile Jüri Pihlile, abilinnapeaks tõuseb Andres Anvelt ning linnaosavanema koha saab Katrin Saks.

Pihli saamine volikogu esimeheks tähendab, et Vitsut peab sealt taanduma, kuid väidetavalt võtab mees nüüd koha sisse abilinnapeana ning enim räägitakse sellest, et temast saab linnavara valdkonna juht. Praegu töötab seal Eha Võrk, kelle häältesaak jäi valimistel suhteliselt kasinaks.

Anvelti puhul peetakse kõige tõenäolisemaks seda, et ta võtab koha sisse ettevõtluse valdkonna abilinnapeana, kelle ülesandeks on näiteks töötusega seotud programmide elluviimine ning ühistransport ja liiklus. Saksa puhul pakutakse, et temast saab Pirita linnaosa vanem.

Sotside poolelt võimuläbirääkimisi pidanud Peeter Kreitzberg on tunnistanud, et erakonda huvitavad eelkõige hariduse, sotsiaalala või ettevõtluse valdkonna abilinnapea kohad.

Ettevõtluse abilinnapeana tegutseb praegu keskerakondlane Jaanus Mutli, kelle partei saadab ilmselt Kesklinna vanemaks. Seni Kesklinna vanema ametit pidanud ning valimistel kehva tulemuse teinud Marek Jürgenson jääb aga tõenäoliselt oma kohast ilma.

Pirita linnaosa juhib praegu Tiit Terik, kes on ka aktiivne Keskerakonna noortekogu liige. Valimistel keskpartei jaoks raskes piirkonnas ehk Pirital siiski korraliku häältesaagi võtnud Teriku ametikohata jätmine oleks samas üllatav ning ühe võimaliku versiooni järgi edutatakse ta koguni linnavalitsusse.

Sealt peaks teed andma hariduse valdkonna abilinnapea Kaia Jäppinen, linnaplaneerimise abilinnapea Taavi Aas või sotsiaalala abilinnapea Merike Martinson.

Jäppinen ja Aas said valimistel väga tagasihoidliku häältesaagi. Aas on teisalt jällegi linnavalitsuse senistest liikmetest kõige parem rahandusspetsialist ning kommenteerib ka linnapea asemel sagedasti eelarveküsimusi.

Jäppineni seob aga linnapea ja Keskerakonna esimehe Edgar Savisaarega ammune tutvus - ta töötas Savisaare abina juba aastatel 1994 ja 1995, mil mees pidas riigikogu aseesimehe ja siseministri ametit.

Martinson kogus jällegi Mustamäel suure häältesaagi ning on äärmiselt vähetõenäoline, et erakond teda vahetama hakkaks. Martinsoni äraminek võib olla ajendatud vaid sellest, et naine tahab ise naasta tema enda poolt jõuliselt arendatud ning talle väga armsaks saanud Tallinna lastehaiglat juhtima.

Postimees.ee peab siiski kõige tõenäolisemaks seda, et Terikust saab hariduse valdkonna abilinnapea.

Teised Keskerakonna senised linnaosavanemad jätkavad ilmselt oma senistel ametikohtadel, kuigi ka seal pole üksikud vangerdused partei siseselt täiesti välistatud. Kõige kindlamalt peaksid oma ametikohal tundma Haabersti juht Viktor Vassiljev, Nõmme senine vanem Rainer Vakra, Kristiine vanem Mihhail Korb ja Mustamäe vanem Kalle Mihkels, kes kõik korjasid valimistel kas väga hea või vähemalt korraliku saagi.

Samas pole väga tõenäoline ka Savisaare kauaaegse tuttava Kalle Klandorfi lahkumine. Põhja-Tallinnat juhib aga aastaid keskparteilasena erinevaid linnaameteid pidanud Enno Tamm.

Võimalik uus linnavalitsus

Linnapea Edgar Savisaar
Valdkonnad: üldjuhtimine, korrakaitse, linna arengu strateegiline planeerimine, linna eelarve, suhted riigivõimu- ja valitsusorganitega ning linnavolikogu ja linnaosadega, linna esindamine vabariigis ja välismaal, koostöö Eesti ülikoolidega.
Struktuuriüksused: Linnakantselei, Linnaarhiiv, Perekonnaseisuamet, linnaosade valitsused.

Abilinnapea Taavi Aas
Valdkonnad: linnaplaneerimine ja arhitektuur, ehitusjärelevalve, linnavolikogu poolt vastu võetud eeskirjade täitmise järelevalve.
Struktuuriüksused: Linnaplaneerimise Amet, Munitsipaalpolitsei Amet.

Abilinnapea Deniss Boroditš
Valdkonnad: kommunaalmajandus, infrastruktuuride rajamine, teedeehitus, -remont ja -hooldus, vee- ja küttemajandus, side, keskkonnakaitse, haljastus, jäätmekäitluse korraldamine, riigikaitse, kriisireguleerimine.
Struktuuriüksused: Keskkonnaamet, Kommunaalamet.

Abilinnapea Tiit Terik
Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, noorsooküsimused, muinsuskaitse, rahvussuhted ja ühtse integratsioonipoliitika väljatöötamine.
Struktuuriüksused: Haridusamet, Kultuuriväärtuste Amet, Spordi- ja Noorsooamet.

Abilinnapea Merike Martinson
Valdkonnad: sotsiaalhooldus ja -kindlustus, tervishoid, narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus.
Struktuuriüksused: Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Abilinnapea Andres Anvelt
Valdkonnad: ettevõtlus, hinnakujundus, tarbijakaitse, pangandus, majanduspoliitika, linna osalemine äriprojektides, turism, tööhõive, ühistranspordi korraldamine, liikluskorraldus, sidustustegevus sadamate, lennuvälja ja raudteega.
Struktuuriüksused: Ettevõtlusamet, Transpordiamet.

Abilinnapea Toomas Vitsut.
Valdkonnad: linnavara, omandi- ja maareform, elamumajandus.
Struktuuriüksused: Linnavaraamet

Tagasi üles