Riigiprokuratuur on Keskerakonna rahastamist juba uurinud

Keskerakondlased Priit Toobal ja Lauri Laasi.

FOTO: SCANPIX

Riigiprokuratuur on Keskerakonna väidetavat ebaseaduslikku rahastamist juba uurinud, kuid süüdistuse esitamiseni ei jõudnud, kuna õiguskantsler Indrek Teder tagastas riigiprokuratuurile keskerakondlastest riigikogu liikmetelt Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmise taotluse.

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas mullu septembris õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek keskerakondlastelt Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks seoses niinimetatud Ivor Onksioni süüasjaga.

Riigiprokuratuur soovis esitada riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises selles, et nad kallutasid endist erakonnakaaslast Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Euroopa Komisjoni Eesti esindust juhtiva Hannes Rummi e-posti kontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad.

Lisaks soovis riigiprokuratuur esitada süüdistuse Keskerakonna peasekretärile Priit Toobalile dokumendi võltsimises selles, et ta võltsis Eesti Keskerakonna viit kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitte aset leidnud sularahaannetusi kokku summas 11 030,28 eurot.

Samuti soovis riigiprokuratuur esitada süüdistuse Toobalile erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises selles, et ta võttis võltsitud kassa sissetuleku orderite alusel erakonnale vastu sularaha summas 11 030,28 eurot, kuigi sissetuleku orderites ja nende alusel koostatud annetuste registris füüsiliste isikute sularahaannetustena kajastatud raha tegelik päritolu ei ole teada.

Seoses Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega kahtlustas prokuratuur juriidilise isikuna ka Keskerakonda.

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul rikuti kriminaalasjas kahtlustatavate Priit Toobali ja Lauri Laasi riigikogu nõusolekuta läbiotsimistega nende saadikupuutumatust, seetõttu tagastas õiguskantsler mullu oktoobris riigiprokuratuurile Toobalilt ja Laasilt saadikupuutumatuse võtmise taotlused.

Teder märkis, et riigikogu liikmete juures läbiotsimisteks andis loa prokuratuur, nagu nõuab kehtiv seadus. Õiguskantsleri hinnangul on aga seadus põhiseadusega vastuolus, kuna lubab riigikogu liikmete juures läbi otsida ilma riigikogu eelneva nõusolekuta.

Riigikogu liikmete saadikupuutumatuse põhiseadusvastase rikkumise tõttu ei pea õiguskantsler põhjendatuks esitada riigikogule ettepanekut anda nõusolek Toobali ja Laasi suhtes süüdistusakti koostamiseks ning õiguskantsler tagastas mullu 8. oktoobril taotlused riigiprokuratuurile.

Tagasi üles