TTÜ tooks igasse ainesse koolieksami

Tallinna Tehnikaülikool.

FOTO: Reio Avaste

Kui kavandatav koolireform nõuab kolme riigieksami kõrval ka ühe koolieksami läbimist, siis Tallinna Tehnikaülikooli prorektor Jakob Kübarsepp ei taha, et see viimane oleks erinevatest ainetest kokku klopsitud komplekseksam.


Komplekseksamit pooldab haridusministeerium, kes on teinud ettepaneku isegi see sõna ametliku mõistena põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse sisse tuua. Eksam sisaldaks ülesandeid mitmest erinevast ainest ning peaks andma pildi sellest, kui hästi on õpilane omandanud oma õppesuunaga seonduvad teadmised ja oskused.

Riigikogu kultuurikomisjonile kirja saatnud Kübarsepa sõnul poleks aga taolist eksamit vaja ning piisaks, kui igas aines oleks võimalik teha koolieksamit.

«Kas ei oleks selgem, kui lisaks praegu kavandatavale kolmele riigieksamile saaks sooritada koolieksameid konkreetsetes õppeainetes (nt keemia, füüsika, bioloogia, geograafia jne), millised on kooskõlas kooli õppesuunaga/õppesuundadega,» küsis ta riigikogu kultuurikomisjonile saadetud kirjas.

Tema sõnul saaks koolieksameid arvestada ülikooli vastuvõtul vastavalt erialale - näiteks keemia koolieksamit kasutataks arstiteaduste ja keemiaga seotud erialadel, füüsikat füüsika erialadel jne.

Jaanuaris heaks kiidetud riiklike õppekavade kohaselt tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks läbida kolm riigieksamit ja üks koolieksam, samuti tuleb kaitsta mahukas uurimistöö.

Tartu Ülikool saatis kultuurikomisjonile sarnase kirja, tehes ettepaneku võimaldada valida koolieksami asemel riiklik loodusainete või riiklik sotsiaalainete eksam.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus on juba mitu kuud arutlusel riigikogu kultuurikomisjonis.

Tagasi üles