Kriisikomisjon arutas hädaolukorra lahendamist lumetormi korral

Lumetorm Tallinnas 23. novembril 2008. a.

FOTO: Peeter Langovits

Täna toimunud korralisel istungil arutas valitsuse kriisikomisjon hädaolukorra lahendamise korraldust lumetormi korral.

Tänasel valitsuse kriisikomisjoni istungil vaadati üle õppuse «Lumetorm 2010» järeldused ning arutati üle hädaolukorra lahendamise korraldus tormi korral, vahendas siseministeeriumi pressiesindaja.

Selleks on siseministeerium koostöös teiste asutustega valmistanud ette vastava hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu.

Eelnõu alusel vastutab tormi korral hädaolukorra lahendamise juhtimise eest üleriigiliselt päästeamet ning regionaalsel ja kohalikul tasandil päästekeskus.
Päästeameti kohustus on ennekõike koordineerida erinevate asutuste tegevusi hädaolukorra lahendamisel.

Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõuniku Priit Saare sõnul kehtib siin põhimõte, et iga asutus täidab temale seaduste ja muude
õigusaktidega pandud ülesandeid.

«Seega päästeasutus ei ole vastutav elektriliinide parandamise või teede korrashoiu eest, küll aga on päästeasutusel kohustus omada olukorrast tervikpilti, koordineerida erinevate asutuste tegevusi, avalikkuse teavitamist ja asutuste vahelist teabevahetust ning vajadusel koordineerida elutähtsate teenuste toimepidevuse taastamist,» selgitas Saar.

Hädaolukorra lahendamise eesmärk on vältida või leevendada ohtu inimeste elule ja tervisele ning tagada osaliselt või täielikult katkenud elutähtsate teenuste, nagu näiteks elektri, side ja transpordi toimepidevuse taastamine.

Lisaks tormi temaatikale võttis kriisikomisjon kokku 2009. aasta olulisemad tegevused ning otsused. Seejuures kuulati ära regionaalsete kriisikomisjonide
ülevaated möödunud aasta tegevustest. Samas kinnitas valitsuse kriisikomisjon tööplaani 2010. aastaks.

Tagasi üles