Valitsus teeb sotside demokraatiapaketile lisaks uue

Taavi Rõivas

FOTO: Tairo Lutter

Valitus arutas tänasel istungil riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud nn demokraatiapaketti kuuluvaid eelnõusid, andes küll neist neljale põhimõttelise heakskiidu, kuid lubades ise oma tervikpaketiga peatselt välja tulla.

«Kõik need teemad, mis puudutavad konkurentsi suurendamist Eesti poliitikas, oleme koalitsioonileppes omavahel kokku leppinud,» ütles teema selgituseks peaminister Taavi Rõivas. «Need eelnõud on esitatud enne koalitsioonilepet, nii et on igati loomulik, et terviklikud lahendused tulevad valitsuse poolt ettevalmistatuna. Siis on riigikogu otsustada, kas need eelnõud ühendada või langevad mõned eelnõud menetlusest välja,» lisas peaminister.

Nii otsustas valitsus toetada riigikogu valimise seaduse muutmist osades, mis käsitlevad uue registreeritud erakonna parlamendivalimistel kandideerimisel kautsjonist vabastamist. Samuti võrdsustatakse eelnõuga erakonna ja üksikkandidaadi vahel ringkonnamandaadi saamise alused. Sotside eesmärk on eelnõuga lihtsustada üksikkandidaatide, väiksemate ja uute poliitiliste jõudude erakonnana registreerimist, osavõttu valimistel ning jõudmist parlamenti.

Põhimõttelise heakskiidu andis valitsus eelnõule, mille kohaselt võimaldatakse riigikogu liikmel olla samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogu liige, kehtiva regulatsiooni kohaselt ei ole see lubatud.

Samuti otsustas valitsus toetada eelnõu, mille eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse volikogu opositsiooni poliitiliste jõudude parem kaasatus komisjonide töös.

Valitsus arutas ka eelnõud, mille eesmärk on muuta Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadi esitamise korda. Kehtiva korra kohaselt on Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadi esitamine valitsuse pädevuses. Valitsus otsustas toetada eelnõu üldist eesmärki, milleks on Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadi määramisel anda suurem roll riigikogule, esitades Euroopa Komisjoni kandidaat enne nimetamist arutamiseks riigikogule.

Valitsus otsustas loobuda arvamuse andmisest eelnõule, mille järgi võib riigikogu juhatus nimetada kodanikeühenduste seast komisjonide alalised koostööpartnerid. Arvamuse andmisest loobuti, kuivõrd tegemist on riigikogu sisemise töökorra reguleerimisega, millesse valitsus ei sekku.

Valitsus otsustas loobuda arvamuse andmisest ka erakondade reklaamkuludele piirmäära kehtestamist puudutavale eelnõule.

Samuti otsustati arvamuse andmisest loobuda erakondade rahastamise süsteemi muutmist puudutavale eelnõule, mille eesmärk oleks olnud vähendada vahesid riigikogus esindatud erakondade ja riigikokku mittepääsenud erakondade vahel, et elavdada poliitilist konkurentsi.

Valitsus otsustas loobuda arvamuse andmisest riigikogu liikme staatuse seaduse ja riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõule, mis käsitleb Riigikogu liikmete kuulumist riigi äriühingutesse.

Nendes küsimustes, mille osas valitsus loobus arvamuse andmisest, jätkab arutelu riigikogu.

Valitsus otsustas mitte toetada riigikogu liikmete Andres Herkeli ja Juku-Kalle Raidi eelnõu, millega soovitakse anda erakondadele võimalus moodustada nii kohaliku omavalitsuse volikogu kui riigikogu valimisteks erakondade valimisliite. Mitte toetamise põhjuseks on oht nii erakondade poliitilise vastutuse personifitseerimisele kui ka üldiselt valimiste läbipaistvusele ning häguseks muutuks valimiskampaaniate korraldus ja nende rahastamine.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles