Kesklinna prügiveo odavnemine seisab kohtuvaidluse taga

Prügiauto

FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna linn kuulutas kesklinnas välja uue prügiveo hanke võitja, kes oleks nõus tänasest poole odavamalt prügi ära vedama, kuid lepingu sõlmimist takistab kohtuvaidlus.

Tallinna Keskkonnaamet valis möödunud aasta lõpus kesklinna jäätmevedaja leidmiseks korraldatud riigihankel edukaimaks Linna Jäätmekäitlus OÜ ja Ragn-Sells AS ühispakkumuse, mis lubab kesklinna prügiveol senisest oluliselt odavamat majandamist.

Uue keskkonda säästva lepingu sõlmimist takistab aga kohtuvaidlus, sest samuti riigihankel osalenud Prügihunt OÜ ja Radix Hoolduse OÜ vaidlustasid linna otsuse. Kuigi riigihangete vaidluskomisjon jättis firmade vaidlustused rahuldamata, on mõlemad kaebused menetleda võtnud Tallinna Halduskohus ja keelanud esialgse õiguskaitse korras linnal hankelepingu sõlmimise.

Seetõttu ootab senisest olulisemalt odavamate teenushindadega jäätmeveo korraldus kesklinnas kohtulahendit, mis lubaks linnal elanikele kasulikud jäätmeveolepingud sõlmida juba veebruari keskel.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul viiks linna korraldatud hange kesklinnas prügiveohinnad alla nii segaolme- kui biojäätmete puhul. «Üksikute teenuste puhul langevad hinnad kuni kahe kolmandiku võrra,» märkis Sarapuu. «Näiteks maksab mahuti käsitransport alates 21 meetrist praegu 11,5 eurot, kuid uue lepingu sõlmimisel langeks hind 4,2 euroni.»

240 liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendushinnad langeksid ligi veerandi võrra ja biojäätmete mahuti tühjendus rohkem kui kolmandiku. Lisatasu mahutiväliste jäätmete ühe kuupmeetri ehk 1000 liitri äraveo eest langeb rohkem kui kaks korda. Samuti odavneb kordades mahuti käsitransport veokini.

Uued jäätmevedajad pakuvad elanikele keskkonnasõbralikumaid veoteenuseid, sest veokid töötavad alternatiivkütustel. «Selleks, et linnas ei sõidaks vanad keskkonda ja õhku saastavad prügiautod, seame piirangud autode vanusele ja muudele tehnilistele näitajatele,» sõnas Sarapuu. «Ka kesklinna jäätmevedaja hankel seadsime veokite keskkonnasõbalikkuse üheks eritingimuseks, eelistades näiteks biokütuseid, elektri- ja vesinikkütuseid või hübriidsõidukisüsteeme.»

Tagasi üles